Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Τίτλος - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

 

1. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

 

άρθρο 1 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

2. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά Συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διυπουργικές επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών και γενικά ασκεί όλες τις Αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.

 

άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται οι όροι Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου ή Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ή Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, νοούνται, εφεξής, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης αντίστοιχα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.