Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Γενική διάρθρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

1. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από:

 

α) Το ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα,

β) το Νομικό Γραφείο,

γ) το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης,

δ) το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων,

ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

άρθρο 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

2. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπάγονται η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ), οι οποίες ασκούν τις Αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

άρθρο 2 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

3. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και οι υπηρεσίες των οποίων έχει τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη εξυπηρετούνται από αυτοτελές γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που συνιστάται για το σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου οικονομίας και οικονομικών και από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.