Απόφαση 101336/94

Απόφαση 101336/8103/1994: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 49788/2420/1987 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πολίχνης (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1018/Δ/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 101336/8103/1994: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 49788/2420/1987 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πολίχνης (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1018/Δ/1987), (ΦΕΚ 12/Δ/1995), 18-01-1995.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 3.1, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5 περίπτωση α του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Το ΓΔ/2399/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

 

5. Το 8039/5/21-ε/1994 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

 

6. Το 8039/30004/21Γ/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

7. Τις 249/1992, 273/1992 και 203/1994 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολίχνης.

 

8. Τη 5/συνεδρία 23/1994 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πολίχνης (νομού Θεσσαλονίκης), το οποίο έχει εγκριθεί με την 49788/2420/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πολίχνης (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1018/Δ/1987), με την τροποποίηση των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους δύο χάρτες Π.1.3.2 σε κλίμακα 1:5000 ως εξής:

 

Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου - κεντρικής λειτουργίας πόλης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στην Π.Ε.5 και ειδικότερα στην περιοχή με χρήση πολιτιστικών λειτουργιών.
Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου - κεντρικής λειτουργίας σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, στην Π.Ε.13 και ειδικότερα στην περιοχή με χρήση μη οχλούσας βιομηχανίας, βιοτεχνίας.
Τη χωροθέτηση πολιτιστικών λειτουργιών (ανοικτό Θέατρο) σε χώρο πρασίνου στην ΠΕ 8.

 

2. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δύο χαρτών Π.1.3.2, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 101336/1994 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.101336.94

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-12-1994

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.