Απόφαση 10161/89

Απόφαση 10161/92/1989: Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παραλία του Δήμου Ασπροπύργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10161/92/1989: Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παραλία του Δήμου Ασπροπύργου, (ΦΕΚ 325/Δ/1989), 26-05-1989.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Το από 16-03-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 331/Δ/1987) για έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Παραλία Δήμου Ασπροπύργου.

 

7. Το με αριθμό 2443/1989 έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου.

 

8. Τις με αριθμούς 22/1989 και 47/1989 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ασπροπύργου.

 

9. Το με αριθμό 8/1989 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 19-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.