Απόφαση 104/90 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης και σύστημα δόμησης όπως αυτά καθορίζονται με τις παραγράφους 2, 3 του άρθρου 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 9.5 m όπου συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή στέγης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

6. Εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΑ/33/1988 Νομάρχη Κιλκίς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.