Απόφαση 1081/91

Απόφαση 1081/ΕΠΑ/1991: Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμού Νέας Φωκαίας νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1081/ΕΠΑ/1991: Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμού Νέας Φωκαίας νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 302/Δ/1991), 24-05-1991.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε.

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

6. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

7. Την οίκοθεν 58779/1988 (ΦΕΚ 592/Δ/1988) απόφαση περί κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης οικισμών ... Νέας Φώκαιας νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

8. Την οίκοθεν Γ/44468/4377/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκριση προδιαγραφών σύνταξης Πολεοδομικών μελετών πολεοδόμησης και επέκταση σχεδίου οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

9. Τη 14/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Φώκαιας για την εξέταση των ενστάσεων.

 

10. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής: Την 21η συνεδρίαση στις 14-12-1990 (θέμα 1ο), την 3η συνεδρίαση στις 22-02-1991 και την συνεδρίαση 4η στις 08-03-1991, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μαζί με τα συνοδευτικά χρωματισμένα ρυμοτομικά σχέδια (10 πινακίδες) σε κλίμακα 1:1000.

 

Πολύγυρος, 30-04-1991

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.