Απόφαση 10838/90

Απόφαση 10838/1990: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων δόμησης στο προσφυγικό συνοικισμό του Κέντρου του Δήμου Νίκαιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10838/1990: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων δόμησης στο προσφυγικό συνοικισμό του Κέντρου του Δήμου Νίκαιας, (ΦΕΚ 251/Δ/1990), 02-05-1990.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών αυτών.

 

2. Το από 03-04-1929 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 155/Α/1929) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

3. Την εγκύκλιο Ε123/15/1/1961 του υπουργείου δημοσίων έργων περί υποβλητέων στοιχείων προτάσεων έγκρισης ή τροποποίησης πολεοδομικών σχεδίων.

 

4. Την εγκύκλιο Ε4546/551/8/1975 του υπουργείου δημοσίων έργων περί προτάσεων τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π.

 

5. Την εγκύκλιο Γ30237/4966/Ε48/1979 Διεύθυνση Γ3 του υπουργείου δημοσίων έργων περί προτάσεων τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων.

 

6. Την εγκύκλιο Ε17468/2583/30/1977 του υπουργείου δημοσίων έργων περί προτάσεων τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων.

 

7. Την εγκύκλιο 32282/1209/43/1980 περί υποβλητέων στοιχείων και προτάσεων για έγκριση ή τροποποίηση πολεοδομικών σχεδίων.

 

8. Το με αριθμό 314643/1982 έγγραφό μας περί υποβλητέων στοιχείων και προτάσεων για έγκριση ή τροποποίηση πολεοδομικών σχεδίων.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες έγκρισης τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων και επιβολής προκηπίων.

 

10. Την εγκύκλιο 117/48407/1834/1986 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί αρμοδιοτήτων Νομαρχών.

 

11. Την με αριθμό 75/24/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983) κοινή απόφαση υπουργών Προεδρίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος περί Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Τις αποφάσεις 183/1984, 264/1984, 345/1984, 13/1985, 582/1987 και 583/1987 του Δημοτικού Συμβουλίου Νικαίας.

 

13. Το από 05-10-1989 προεδρικό διάταγμα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Νικαίας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 645/Δ/1989).

 

14. Την από 10-06-1988 γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Την με αριθμό 467/1989 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

16. την με αριθμό 5/1990 απόφαση.

 

17. Την γνωμοδότηση της 16-03-1990 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Πειραιώς.

 

18. Την με αριθμό 141/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νικαίας αποφασίζουμε:

 

Τις παρακάτω πολεοδομικές ρυθμίσεις για την περιοχή του προσφυγικού συνοικισμού του κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Ατταλείας - Λαμψάκου - Γανοχώρων - Αβύδου - Περιστάσεως - Μαδύτου - Α. Κυριών - Τζαβέλλα - Ταρσού - Πέτρου Ράλλη - Ικονίου, Ραιδεστού - Μοργκεντάου - Σαμψούντος - Παναγή Τσαλδάρη και Φιλαδέλφειας ως εξής:

 

Α. Στα οικοδομικά τετράγωνα του προσφυγικού συνοικισμού που φαίνεται στο επισυναπτόμενο χάρτη υπό κλίμακα (1:4.000) καθώς και στα οικοδομικά τετράγωνα 5, 6, 7 και 8 που περιελήφθησαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, θεσπίζονται οι εξής ρυθμίσεις:

 

1. Καθορίζονται διαγράμματα κάλυψης των οικοπέδων γενικά, έτσι που να συμπίπτουν με τις οικοδομικές γραμμές, και τα όριά τους με τις διπλανές ιδιοκτησίες.

 

2. Οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων και ο αντίστοιχος καθορισμός του κοινόχρηστου χώρου, φαίνονται στα επισυναπτόμενα διαγράμματα υπό κλίμακα (1:500). Στα οικοδομικά τετράγωνα που παρουσιάζονται σ' αυτά τα διαγράμματα χωρίς εσωτερική αποτύπωση, οι παρούσες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ως εξής:

 

Καθορίζονται ρυμοτομικές γραμμές στα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων τα όρια των ιδιοκτησιών με τον κοινόχρηστο χώρο. Ως ιδιοκτησίες θεωρούνται αυτές που καθορίστηκαν με τα αρχικά διαγράμματα του 1931 ή με μεθεπόμενες νόμιμες παραχωρήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι οικοδομικές γραμμές και τα όρια κάλυψης καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Οι οικοδομικές γραμμές δεν μπορούν γενικά να απέχουν πάνω από 17 m από τις ισχύουσες οικοδομικές γραμμές στο εξωτερικό περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου. Σε περίπτωση που το σύνολο των οικοπέδων μιας πλευράς έχει μεγαλύτερο βάθος από τα 20 m ή οικοδομική γραμμή απέχει 3 m από το όριο του οικοπέδου προς το εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου.

 

4. Στα οικόπεδα της περιφέρειας του οικοδομικού τετραγώνου που η μικρή τους πλευρά βλέπει προς τον εσωτερικό κοινόχρηστο χώρο ή στην επέκταση της εγκεκριμένης παρόδου, οι οποιεσδήποτε κατασκευές δεν μπορούν να υπερβούν τα 7 m και περιορίζονται από παράλληλο επίπεδο με την οικοδομική γραμμή, που έχει κλίση 45ο προς τη πλευρά του οικοπέδου και περνάει από το ύψος των 7 m στην οικοδομική γραμμή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχήμα.

 

5. Στους διαδρόμους που βρίσκονται κάθετα διατεταγμένοι στην περιφέρεια του οικοδομικού τετραγώνου και έχουν πλάτος μικρότερο από 7 m δεν έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί του ιδεατού στερεού του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των κεκλιμένων επιπέδων που αναφέρονται εδώ, για τα οικόπεδα που η μεγάλη τους όψη είναι παράλληλη με τον διάδρομο.

 

6. Για τα εσωτερικά οικόπεδα, το παραπάνω οριακό κεκλιμένο επίπεδο έχει κλίση 60ο προς το οριζόντιο. Αν αυτά συνορεύουν με οικόπεδα της περιφέρειας του οικοδομικού τετραγώνου μέσω δρομίσκου ή απευθείας ή οικοδομικής γραμμής ή το όριο του περιγράμματος δόμησης, και των περιφερειακών και των εσωτερικών, απέχει 1.5 m από το σύνορο, ή τον άξονα του δρομίσκου.

 

7. Όποιος έχει ήδη κτίσει σε όλο το πλάτος του οικοπέδου κάτι παραπάνω από τα οριακά κεκλιμένα επίπεδα και νομιμοποιείται με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτά μετατίθενται ώσπου να παραλάβουν τον κύριο οικοδομικό όγκο (εκτός προεξοχές και πρόσθετες κατασκευές, στη θέα κ.λ.π.). Τα επίπεδα αυτά μετατίθενται επίσης κατά τα minimum απαραίτητο για τη συνέχιση της διάταξης υπάρχοντος νόμιμου ή νομιμοποιούμενου με τις ισχύουσες διατάξεις κλιμακοστασίου που οδηγεί στον 3ο όροφο (τον δεύτερο υπέρ το ισόγειο με βάση τη διευκρίνιση που έγινε στην εκδίκαση της ένστασης Τσούμα).

 

8. Εξαίρεση από τα 17 m για λιγότερο χώρο κάλυψης γίνεται, όταν έχει κάποιος ήδη κτίσει καινούργιο κτίσμα από διώροφο και πάνω, πιο μέσα από το όριο του οικοπέδου και υπάρχει στο οικόπεδο αυτό δυνατότητα επέκτασης του διαδρόμου του 1.5 m έτσι που να γίνει διαμπερής για να αερίζεται.

 

9. Στους διαδρόμους του 1.5 m προεκτείνουμε τη γραμμή του διαγράμματος κάλυψης και στα επόμενα οικόπεδα, που το πίσω όριό τους γειτνιάζει σε πλαϊνό όριο με κάθετα διατεταγμένο οικόπεδο. Εάν όμως κάποιο από αυτά, έχει ήδη κτισθεί με καινούργιο κτίσμα, τότε η μπλε γραμμή με τα επακόλουθα τις γωνίες κ.λ.π. του παρόντος εφαρμόζονται από την ταράτσα και πάνω.

 

10. Όταν η προέκταση αυτή (του διαδρόμου 1.5 m) διακόπτεται από οικόπεδο που βλέπει στο εσωτερικό αίθριο και δημιουργείται διακοπή του διαδρόμου μόνο από μία γωνία οικοδομής όπως το οικοδομικό τετράγωνο 44η διακεκομμένη μπλε γραμμή σημαίνει ότι εφαρμόζεται σε αυτό το σημείο το κεκλιμένο επίπεδο από την οροφή και πάνω εάν στους δύο πρώτους ορόφους υπάρχει 100% κάλυψη.

 

11. Στη περίπτωση τους κτίσματος Μαυρίδου στο οικοδομικό τετράγωνο 177, το τμήμα Α Β Γ Δ μπορεί να κτισθεί ως 3,5 μέτρα από το έδαφος. Η διακεκομμένη οικοδομική γραμμή ισχύει από κει και πάνω.

 

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για οικόπεδα από 135 m2 και κάτω. Από κει και πάνω ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Για τις περιπτώσεις που η ιδιομορφία του οικοδομικού τετραγώνου και της υπάρχουσας κατάστασης δόμησής του δεν επιτρέπει τη σαφή εφαρμογή των παραπάνω, απαιτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το (ΦΕΚ 645/Δ/1989), ιδιαίτερη μέσα στο γενικό πνεύμα της ρύθμισης.

 

Β. Για τα οικοδομικά τετράγωνα 174, 159, 158, 175, 189, 183, 188, 182, 171, 155, 154, 172, 138, 153, 179, 137 αποφασίζει τον καθορισμό των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών που παρουσιάζονται στα διαγράμματα, αλλά δεν εφαρμόζει εδώ τα διαγράμματα κάλυψης και τους άλλους όρους που μπαίνουν σε εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 2 του νόμου 1577/1985 και του άρθρου 1 παράγραφος 3)β' του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988), για να προωθήσουν σε εθελοντική βάση επιχειρήσεις ανάπλασης.

 

a.10838.90

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νίκαια, 10-04-1990

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.