Προεδρικό διάταγμα 3/4/1929

ΠΔ 03-04-1929: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-04-1929: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 155/Α/1929), 22-04-1929.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τροποποιήθηκε δια μεταγενεστέρων διατάξεων, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο Ι: Γενικοί Ορισμοί

 

Άρθρο 2: Οικόπεδο και στοιχεία αυτού

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Γενικοί κανόνες για τη σύνταξη και έγκριση των σχεδίων ρυμοτομίας

 

Άρθρο 18: Γενικοί κανόνες δια την σύνταξιν τοπογραφικών κ.λ.π. χαρτών

Άρθρο 19: Μελέτη και έγκριση του σχεδίου και σύνταξη των οριστικών αυτού διαγραμμάτων

Άρθρο 20: Τι πρέπει να προβλέπει η μελέτη του σχεδίου και τι να λαμβάνεται κατ' αυτή υπόψη

Άρθρο 21: Δικαιολογητικά στοιχεία απαιτούμενα προς συζήτησιν του σχεδίου ρυμοτομίας και των τροποποιήσεων αυτού

Άρθρο 22: Ρύθμιση λεπτομερειών συντάξεως τοπογραφικών χαρτών και σχεδίων

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Υποχρεώσεις Δήμων, Κοινοτήτων και ιδιοκτητών ως προς τα κοινής χρήσης έργα

 

Άρθρο 28: Έκταση υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων για τα κοινής ανάγκης έργα

 

Κεφάλαιο IV: Θέση των οικοδομών εντός των οικοπέδων, οικοδομικά συστήματα, ελάχιστα και μέγιστα όρια οικοδομούμενης επιφάνειας

 

Κεφάλαιο V: Χρησιμοποίηση των ακάλυπτων χώρων των οικοδομών

 

Κεφάλαιο VI: Διάταξη του εσωτερικού των οικοδομών από απόψεως φωτισμού και αερισμού

 

Κεφάλαιο VII: Χρήση υπογείων και ισογείων χώρων, εξασφάλιση των εις θερμότητα και υγρασία εκτεθειμένων μερών των κτιρίων

 

Κεφάλαιο VIII: Αποχωρητήρια, αγωγοί καθαριότητας και συναφείς εγκαταστάσεις

 

Κεφάλαιο IX: Ειδικές εγκαταστάσεις για τα ζώα

 

Κεφάλαιο X: Εξασφαλιστικά μέτρα από του κινδύνου του πυρός κ.λ.π.

 

Κεφάλαιο XI: Άδεια των οικοδομών από απόψεως στατικής και δομικής

 

Κεφάλαιο XII: Ύψη οικοδομών και ορόφων, ύψη κτιρίων

 

Κεφάλαιο XIII: Προεξοχές των οικοδομών

 

Κεφάλαιο XIV: Διατάξεις αναφερόμενες εις την κοινή αισθητική

 

Κεφάλαιο XV: Περιφράγματα

 

Κεφάλαιο XVI: Διαχωριστικοί τοίχοι

 

Κεφάλαιο XVII: Υποχρεώσεις των οικοδομούντων ως προς τους κοινόχρηστους χώρους και τις γειτονικές ιδιοκτησίες

 

Κεφάλαιο XVIII: Γενικές διατάξεις

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 03-04-1929

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχουν διατηρηθεί σε ισχύ μόνο τα άρθρα 18, 19, 20, 21 και 22, ενώ τα υπόλοιπα άρθρα καταργήθηκαν με το άρθρο 81 του βασιλικού διατάγματος 09-08-1955.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.