Απόφαση 1098/89

Απόφαση 1098/1989: Επανακαθορισμός ύψους οικοδομών στους Οικισμούς μέχρι 5.000 κατοίκους στο νομό Αιτωλοακαρνανίας μετά την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1098/1989: Επανακαθορισμός ύψους οικοδομών στους Οικισμούς μέχρι 5.000 κατοίκους στο νομό Αιτωλοακαρνανίας μετά την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, (ΦΕΚ 300/Δ/1989), 17-05-1989.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

2. Την Ε1/1988 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις σχετικές αιτήσεις των Μηχανικών Βασιλείου Σέρβου και Σωτήρη Αποστολόπουλου, καθώς και την 126/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού.

 

4. Τις θετικές εισηγήσεις των αντίστοιχων Πολεοδομικών Γραφείων 233/1989 Ναυπακτίας, 453/1989 Αμφιλοχίας και 926/1989 Αγρινίου.

 

5. Την Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως διατυπώθηκε στην 1/1989 (θέμα 5ο).

 

6. Το γεγονός ότι δεν βλάπτεται το περιβάλλον, λύνονται Κοινωνικά προβλήματα και για λόγους ίσης μεταχείρισης, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούνται οι 2589/1986, 3223/1986, 4728/1986, 3222/1986, 4356/1986, 2590/1986, 5518/1986 του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας όσον αφορά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών. Καθορίζεται το ύψος στα Η = 9 m για να έχει εφαρμογή το άρθρο 14 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 αντί των 8.5 m που προέβλεπαν οι παραπάνω αποφάσεις μας. Ισχύει στους παρακάτω οικισμούς του νομού με εγκεκριμένο σχέδιο.

 

Ι. Επαρχία Τριχωνίδας για τους οικισμούς

 

1) Καινούργιο

2) Μεγάλη Χώρα (Β τομέας)

3) Ρουσέικα

4) Αγία Βαρβάρα (Παραχωρητήρια)

5) Δοκίμι

6) Θέρμο

7) Καλύβια

8) Άγιος Γεώργιος Καλυβίων (Παραχωρητήρια)

9) Μπαμπαλιό

10) Τριαντέικα (Παραχωρητήρια)

11) Τριαντέικα

 

ΙΙ. Επαρχία Βάλτου - και Βονίτσης Ξηρομέρου για τους οικισμούς

 

1) Στράτος

2) Πλαγιά

3) Εμπεσσός

4) Μπαμπαλιό

5) Μαλαισιάδα στην επέκταση

6) Λουτρό Παλαιό και επέκταση

7) Γιαννόπουλοι

8) Λαγός Πατιόπουλου

9) Σφήνα

10) Σκλάβαινα

11) Μενίδι

 

ΙΙΙ. Επαρχία Μεσολογγίου για τους οικισμούς

 

1) Ματαράγκα

2) Γραμματικού

3) Γαβαλού

4) Άγιος Ανδρέας

5) Ζευγαράκι

6) Κεφαλόβρυσο Σταμνάς

7) Βασιλόπουλο

8) Καρασκάκι

9) Νεοχώρι

10) Κατοχή

11) α) Για την πόλη του Αιτωλικού

β) Για τον οικισμό Πρόνοιας Δήμου Αιτωλικού

 

ΙV. Επαρχία Ναυπακτίας για τον οικισμό

 

Ι) Νεόκαστρο

 

Α. Η επικάλυψη των οικοδομών πέραν του επιτρεπομένου ύψους στους ανωτέρω οικισμούς θα γίνεται με στέγη το πολύ 2 m.

 

Β. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 26-04-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.