Απόφαση 1135/91

Απόφαση 1135/1991: Υπαγωγή στις ρυθμίσεις περί εισφορών του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) της περιοχής οικισμού Καλυβών νομού Χαλκιδικής που βρίσκεται μέσα στα όρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1135/1991: Υπαγωγή στις ρυθμίσεις περί εισφορών του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) της περιοχής οικισμού Καλυβών νομού Χαλκιδικής που βρίσκεται μέσα στα όρια, (ΦΕΚ 378/Δ/1991), 24-06-1991.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόποι καθορισμοί ορίων κ.λ.π..

 

2. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.

 

3. Την 55254/1988 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός των ορίων οικισμού Καλυβών (ΦΕΚ 128/Δ/1988).

 

4. Την υπ' αριθμόν 4/40/1991 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, με την οποία προτείνεται η υπαγωγή της περιοχής που βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού Καλυβών, στις ρυθμίσεις περί εισφορών του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

5. Το γεγονός ότι η εκπονούμενη από τον Δήμο Πολυγύρου Πολεοδομική μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισφορών του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος, αποφασίζουμε:

 

Να υπαχθεί η εντός των ορίων οικισμών Καλυβών περιοχής στις ρυθμίσεις περί εισφορών του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ1985).

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 29-05-1991

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.