Απόφαση 11571/87

Απόφαση 11571/1987: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων δόμησης των οικισμών της Επαρχίας Φυλλίδας του νομού Σερρών, Μεσορράχη, Δραβήσκος, Πεθελινός, Γάζωρος, Αναστασία, Θολός, Κρηνίδα, Σταθμός Λευκοθέας, Σκοπιά, Άνω Συμβολή, Σταθμός Αγγίστας, Παλαιοκώμη, Μύρκινος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11571/1987: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων δόμησης των οικισμών της Επαρχίας Φυλλίδας του νομού Σερρών, Μεσορράχη, Δραβήσκος, Πεθελινός, Γάζωρος, Αναστασία, Θολός, Κρηνίδα, Σταθμός Λευκοθέας, Σκοπιά, Άνω Συμβολή, Σταθμός Αγγίστας, Παλαιοκώμη, Μύρκινος, (ΦΕΚ 885/Δ/1987), 15-09-1987.

 

Ο Νομάρχης Σερρών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με θέμα: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Την απογραφή οικισμών και πληθυσμού του Νομού Σερρών έτους 1981 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Τη μελέτη των Ανοικτών πόλεων, που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών για τους οικισμούς:

 

α) Μεσορράχη,

β) Δραβήσκος,

γ) Πεθελινός,

δ) Γάζωρος,

ε) Αναστασία,

στ) Θολός,

ζ) Κρηνίδα,

η) Σταθμός Λευκοθέας,

θ) Σκοπιά,

ι) Άνω Συμβολή,

ι)α) Σταθμός Αγγίστας,

ι)β) Παλαιοκώμη,

ι)γ) Μύρκινος,

 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες, που δόθηκαν κατά καιρούς.

 

4. Τις σύμφωνες αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων για τους οικισμούς:

 

α) η με αριθμό 9/1986 απόφαση για το Δραβήσκο,

β) η με αριθμό 12/1986 απόφαση για τον Πεθελινό,

γ) η με αριθμό 23/1986 απόφαση για το Γαζώρο.

 

4.2. Τις διάφορες αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων για τους οικισμούς:

 

α) η με αριθμό 3/1986 απόφαση για τη Μεσορράχη,

β) η με αριθμό 5/1986 απόφαση για την Αναστασία,

γ) η με αριθμό 1/1986 απόφαση για το Θολό,

δ) η με αριθμό 9/1986 απόφαση για την Κρηνίδα,

ε) η με αριθμό 13/1986 απόφαση για το Σταθμό Λευκοθέας,

στ) η με αριθμό 29/1985 απόφαση για τη Σκοπιά,

ζ) η με αριθμό 9/1985 απόφαση για την Άνω Συμβολή,

η) η με αριθμό 2/1986 απόφαση για το Σταθμό Αγγίστας,

θ) η με αριθμό 16/1986 απόφαση για την Παλαιοκώμη,

ι) η με αριθμό 8/1986 απόφαση για τον Μύρκινο.

 

5.1. Την ομόφωνη γνώμη με αριθμό 9/58/1986/1986 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για το όριο του οικισμού Μεσορράχης.

 

5.2. Την ομόφωνη γνώμη με αριθμό 5/21/1987/1987 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για το όριο του οικισμού Δραβήσκου.

 

5.3. Την ομόφωνη γνώμη με αριθμό 5/22/1987/1987 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για τα όρια των οικισμών Πεθελινού και Γαζώρου.

 

5.4. Την ομόφωνη γνώμη με αριθμό 6/24/1987/1987 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για τα όρια των οικισμών Αναστασίας, Θολού, Κρηνίδας, Σταθμού Λευκοθέας, Σκοπιάς, Άνω Συμβολής, Σταθμού Αγγίστας, Παλαιοκώμης και Μυρκίνου.

 

6. Την ομόφωνη γνώμη με αριθμό 9/34/1987/1987 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για την κατηγοριοποίηση και τον καθορισμό όρων δόμησης των οικισμών αυτών.

 

7.1. Το γεγονός ότι με την ΤΠ/ΕΠΑ/11554/1987 απόφαση του Νομάρχη Σερρών δεν δημοσιεύθηκε έγκαιρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πριν από την μετάθεση του προκατόχου Νομάρχη.

 

7.2. Ότι κατόπιν τούτου υπάρχει ανάγκη να εκδοθεί νέα απόφαση για το εν λόγω θέμα στη θέση της προαναφερθείσας ανυπόστατης λόγω μη δημοσίευσής της, αποφασίζουμε:

 

1.1. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Μεσορράχη, Σταθμός Λευκοθέας, Δραβήσκος, όπως αυτά φαίνονται στα θεωρημένα, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Σερρών, διαγράμματα των οικισμών σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύουν την απόφαση, με την επισήμανση ότι απαιτείται μελέτη πολεοδόμησης των δύο πρώτων και πολεοδομική μελέτη επέκτασης για τον Δραβήσκο, αν χρειαστεί.

 

1.2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Πεθελινός, Γάζωρος, Αναστασία, Θολός, Κρηνίδα, Σκοπιά, Άνω Συμβολή, Σταθμός Αγγίστας, Παλαιοκώμη και Μύρκινος, όπως αυτά φαίνονται στα θεωρημένα, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Σερρών, διαγράμματα των οικισμών σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύουν την απόφαση.

 

2. Εγκρίνουμε την κατηγοριοποίηση των οικισμών:

 

2.1. Μεσορράχη:

 

Θέση στο χώρο: (Α1) Περιαστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

 

2.2. Πεθελινός, Αναστασία, Θολός, Σταθμός Αγγίστας, Μύρκινος:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

 

2.3. Σταθμός Λευκοθέας:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ1) Δυναμικός.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

 

2.4. Παλαιοκώμη, Κρηνίδα, Γάζωρος:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε3) Μεγάλος.

 

2.5. Δραβήσκος:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ1) Δυναμικός.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε3) Μεγάλος.

 

2.6. Σκοπιά:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε1) Μικρός.

 

2.7. Άνω Συμβολή

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ3) Φθίνων.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε1) Μικρός.

 

3. Εγκρίνουμε ως γενικούς όρους δόμησης:

 

3.1.1. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Πεθελινός σε 500 m2.

 

Αρτιότητα προσώπου: 14 m.
Ποσοστό κάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10% για τα χαμηλά κτίρια του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, άρθρο 14.
Συντελεστής δόμησης: 0.8 m.
Μέγιστο ύψος: 8 m. Επί κεκλιμένου εδάφους: ύψος κτιρίων από το χαμηλότερο σημείο 10 m.

 

3.1.2. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων που περιλαμβάνονται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του ορίου του οικισμού Πεθελινός σε 800 m2.

 

3.2.1. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σταθμός Λευκοθέας σε 300 m2.

 

Αρτιότητα προσώπου: 14 m.
Ποσοστό κάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10% για τα χαμηλά κτίρια του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, άρθρο 14.
Συντελεστής δόμησης: 0.8.
Μέγιστο ύψος: 8.5 m. Επί κεκλιμένου εδάφους, ύψος κτιρίων από το χαμηλότερο σημείο 10 m.

 

3.2.2. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του ορίου οικισμού Σταθμός Λευκοθέας σε 500 m2.

 

3.3.1. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Δραβήσκος, ειδικότερα στο:

 

α. Κεντρικό τμήμα του οικισμού σε 300 m2.

 

Αρτιότητα προσώπου: 14 m.
Ποσοστό επικάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10% για τα χαμηλά κτίρια του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, άρθρο 14.
Συντελεστής δόμησης: 0.8.
Μέγιστο ύψος: 10,00 μ. Επί κεκλιμένου εδάφους, μέγιστο ύψος κτιρίων 11,00 μ. από το χαμηλότερο σημείο του εδάφους.

 

β. Λοιπό τμήμα του οικισμού σε 500 m2.

 

Αρτιότητα προσώπου: 14 m.
Ποσοστό επικάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10 % για τα χαμηλά κτίρια του άρθρου 14 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.
Συντελεστής δόμησης: 0.8.
Μέγιστο ύψος: 8.5 m Επί κεκλιμένου εδάφους μέγιστο ύψος κτιρίων 10,00 μ. από το χαμηλότερο σημείο του εδάφους.

 

3.3.2. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του ορίου του οικισμού Δραβήσκος σε 800 m2.

 

3.4. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών Κρηνίδα και Αναστασία σε 300 m2.

 

3.5. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών Γάζωρος, Παλαιοκώμη, Θολός, Σταθμός Αγγίστας, Μεσορράχη και Άνω Συμβολή σε 500 m2.

 

3.6. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών Σκοπιά και Μύρκινος σε 600 m2.

 

3.7. Οικόπεδα που ήταν άρτια και οικοδομήσιμα κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, με προγενέστερες διατάξεις, που ίσχυαν για την περιοχή, εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

 

3.8. Κατά παρέκκλιση εντός του ορίου του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα, με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

4. Εγκρίνουμε ως ειδικούς όρους δόμησης:

 

4.1. Για τους οικισμούς Κρηνίδα, Σκοπιά, Αναστασία:

 

Επιβολή στέγης με κλίση 1:3 και επικάλυψη με Βυζαντινά ή Ρωμαϊκά κεραμίδια σε κόκκινο χρώμα.
Όψεις από εμφανή πέτρα ή επιχρισμένες με άσπρο χρώμα ή ώχρα.
Αναλογία ανοιγμάτων σε σχέση με τοίχους πλήρωσης, περίπου 25% της επιφάνειας της όψεως στις κατοικίες και μέχρι 40% στους χώρους λοιπής χρήσης.
Ξύλινα κουφώματα σε φυσικό χρώμα ή καφέ στις κατοικίες και μεταλλικά σε καφέ χρώμα, στα κτίρια λοιπών χρήσεων.
Περιορισμένοι και διασπασμένοι εξώστες με ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο και επικάλυψη με κατεβασιά της στέγης.
Περίφραξη με μαντρότοιχο από εμφανή πέτρα ή επιχρισμένο, σε άσπρο χρώμα κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

4.2. Για τους οικισμούς Σταθμός Λευκοθέας, Πεθελινός:

 

Επιβολή στέγης με κλίση 1:3 και επικάλυψη με κόκκινα κεραμίδια.
Ποικίλοι χρωματισμοί στις όψεις σε αρμονία χρωμάτων.
Διασπασμένοι εξώστες με ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο.
Περίφραξη με μαντρότοιχο επιχρισμένο, σε άσπρο ή γκρι χρώμα κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

4.3. Για τους οικισμούς Γάζωρος, Σταθμός Αγγίστας, Άνω Συμβολή, Μύρκινος, Θολός, Μεσορράχη, Παλαιοκώμη, Δραβήσκος:

 

Επιβολή στέγης με κλίση περίπου 1:3 και επικάλυψη με Βυζαντινά ή Ρωμαϊκά κόκκινα κεραμίδια.
Όψεις από εμφανή πέτρα ή επιχρισμένες, με άσπρο χρώμα ή ώχρα.
Αναλογία ανοιγμάτων σε σχέση με τοίχους πλήρωσης, 30% περίπου της επιφάνειας της όψεως στις κατοικίες και μέχρι 60% στους χώρους με λοιπές χρήσεις.
Διασπασμένοι και περιορισμένοι εξώστες καλυμμένοι με κατεβασιά της στέγης, με κάγκελο ξύλινο ή μεταλλικό.
Περίφραξη με μαντρότοιχο επιχρισμένο, σε άσπρο ή γκρι χρώμα κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

5. Κατά τη δόμηση πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων δρόμων των οικισμών, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

 

6. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Σερρών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

7. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα.

 

8. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω οριζόμενα, καταργείται.

 

a.11571.87

 

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σέρρες, 30-07-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.