Απόφαση 11968/87

Απόφαση Χ/11968/1987: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων επαρχίας Καλαβρύτων νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/11968/1987: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων επαρχίας Καλαβρύτων νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 1002/Δ/1987), 12-10-1987.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμών όρων και περιορισμών δόμησης τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που αφορά τροποποίηση των από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους (ΦΕΚ 181/Δ/1987) και από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τη μελέτη σχεδιασμού ανοικτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών που έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση κ.λ.π. των οικισμών του Νομού Αχαΐας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τις αποφάσεις Κοινοτικών Συμβουλίων των υπόψη οικισμών.

 

6. Την 17/15/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατηγοριοποίηση των οικισμών:

 

Κραστικοί Δήμου Καλαβρύτων,
Άγιος Νικόλαος Κοινότητας Αγίου Νικολάου,
Αμυγδαλιά Κοινότητας Αμυγδαλέας,
Άνω Κλειτορία Κοινότητας Άνω Κλειτορίας,
Άνω Λουσοί Κοινότητας Άνω Λουσών,
Βάλτα Κοινότητας Βάλτας,
Βιλιβίνα Κοινότητας Βιλιβίνας,
Παλαιοκατούνα Κοινότητας Δριμού,
Κάνδαλος Κοινότητας Κανδάλου,
Καστέλι Κοινότητας Καστελίου,
Μενυχταίικα Κοινότητας Κάτω Βλασία,
Κάτω Λουσοί Κοινότητας Κάτω Λουσών,
Βάλτος Κοινότητας Βάλτου,
Λαγοβούνιο Κοινότητας Λαγοβουνίου,
Λευκάσιο Κοινότητας Λευκασίου,
Μπούμπουκας Κοινότητας Μανεσίου,
Μεγάλης Ποντιάς Κοινότητα Μικρού Ποντιά,
Καλύβια - Σελλά - Στενό Κοινότητας Παγκρατίου,
Πλατανιώτισσα - Δίγελα - Σπαρτινό Κοινότητας Πλατανιώτισσας,
Μουρίκιο Κοινότητας Προφήτη Ηλία,
Σιγούνιο Κοινότητας Σιγουνίου,
Άγιος Γεώργιος Κοινότητας Σκοτάνης,
Τρεχλό - Λαπάθεια Κοινότητας Τρεχλού,
Αγράμπελα - Πλατανίτσα Κοινότητας Αγράμπελου,
Άγιοι Θεόδωροι - Ζευγολατιό - Καλύβια Κοινότητας Φιλίων

 

όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Μη περιαστικοί, μη παραλιακοί, μη τουριστικοί
Βαθμός Προστασίας: (Β3) αδιάφοροι
Δυναμικότητα: (Γ2) στάσιμοι
Βαθμός διασποράς: (Δ1) συνεκτικοί
Μέγεθος: (Ε1) μικροί.

 

1.1. Την κατηγοριοποίηση των οικισμών:

 

Βρυσάριο Κοινότητας Βρυσαρίου,
Καλιφώνιο Κοινότητας Καλιφωνίου,
Κερπινή Κοινότητας Κερπινής,
Κούτελη Κοινότητας Κούτελης,
Κρινόφυτα Κοινότητα Κρινοφύτων,
Μάνεσι Κοινότητας Μανεσίου,
Παγκράτιο Κοινότητας Παγκρατίου,
Πριόλιθος Κοινότητας Πριολίθου,
Σκοτάνη Κοινότητας Σκοτάνης,
Φίλια Κοινότητας Φιλίων,
Κάτω Χόβολη Κοινότητας Χόβολης,
Ψωφίδα - Τριπόταμα Ψωφίδας

 

όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Μη περιαστικοί, μη παραλιακοί, μη τουριστικοί
Βαθμός Προστασίας: (Β3) αδιάφοροι
Δυναμικότητα: (Γ2) στάσιμοι
Βαθμός διασποράς: (Δ1) συνεκτικοί
Μέγεθος: (Ε2) μεσαίοι.

 

1.2. Την κατηγοριοποίηση των οικισμών:

 

Δρυμός Κοινότητας Δρυμού,
Καμενίανοι - Δροσόβολο Κοινότητας Καμενίανων,
Καλλιθέα Κοινότητας Κλειτορίας,
Καρούσιο Κοινότητας Μικρού Ποντιά,
Προφήτης Ηλίας Κοινότητας Προφήτη Ηλία,
Ρογοί Κοινότητας Ρογών,
Πεύκη Κοινότητας Σιγουνίου,
Τουρλάδα Κοινότητας Τουρλάδας,
Άνω Χόβολη Κοινότητας Χόβολης,
Βασιλική - Κάτω Τριπόταμα - Άνω Ψωφίδα Κοινότητας Ψωφίδας

 

όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Μη περιαστικοί, μη παραλιακοί, μη τουριστικοί
Βαθμός Προστασίας: (Β3) αδιάφοροι
Δυναμικότητα: (Γ3) φθίνοντες
Βαθμός διασποράς: (Δ1) συνεκτικοί
Μέγεθος: (Ε1) μικροί.

 

1.3. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Άνω Ζαχλωρού Κοινότητας Κάτω Ζαχλωρού όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός
Βαθμός Προστασίας: (Β3) αδιάφορος
Δυναμικότητα: (Γ3) φθίνων
Βαθμός διασποράς: (Δ2) διάσπαρτος
Μέγεθος: (Ε1) μικρός.

 

1.4. Την κατηγοριοποίηση των οικισμών:

 

Νάσια Κοινότητας Νασίων,
Αγρίδι Κοινότητας Αγριδίου

 

όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Μη περιαστικοί, μη παραλιακοί, μη τουριστικοί
Βαθμός Προστασίας: (Β2) ενδιαφέροντες
Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμοι
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικοί
Μέγεθος: (Ε1) μικροί.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των παρακάτω οικισμών σε ακτίνα 800 m από το κέντρο του οικισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύουν την απόφαση που φέρει την σφραγίδα του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Εντός των ορίων των παραπάνω οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και για τους παραπάνω οικισμούς αρτιότητα γηπέδου 500 m2.

 

4. Για τους οικισμούς Νάσια Κοινότητας Νασίων και Αγρίδι Κοινότητας Αγριδίου επιβάλλονται υποχρεωτικά ειδικοί όροι δόμησης που είναι οι εξής:

 

α) Επικάλυψη με στέγη με πλάκες πέτρινες ή με κεραμίδια βυζαντινά

 

β) Όλες οι όψεις του κτιρίου σοβάς κονίαμα λευκό ή πέτρινες

 

γ) Εξώστες ανοικτοί ακάλυπτοι ή καλυμμένοι όχι συνεχόμενοι

 

δ) Στηθαία ξύλινα ή άλλο υλικό βαμμένο

 

ε) Εξωτερικά ανοίγματα σε αναλογία 20% - 30% των όψεων

 

στ) Εξωτερικά κουφώματα ξύλινα ή άλλο υλικό βαμμένο.

 

5. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

6. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

7. α) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η μη ένταξη σε δασικές και αρχαιολογικές περιοχές με την χορήγηση βεβαιώσεων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, ιδιοκτησιών στις οποίες πρόκειται να γίνουν οικοδομικές εργασίες.

 

β) Να χορηγείται βεβαίωση Κοινοτικού Συμβουλίου ότι το γήπεδο είναι μέσα στην ακτίνα των 800 m.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.11968.87

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα σχεδιαγράμματα που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 29-09-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.