Απόφαση 12413/88

Απόφαση 12413/160/1988: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Μεγάρων για την έγκριση χρήσεων γης δικτύου πεζοδρόμων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12413/160/1988: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Μεγάρων για την έγκριση χρήσεων γης δικτύου πεζοδρόμων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 438/Δ/1988), 21-06-1988.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 27.

 

6. Τη με υπ' αριθμό Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Τη μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου που παραλήφθηκε με την 9132/261/1986 βεβαίωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

8. Τις με αριθμούς 183/1986, 72/1987, 73/1987 και 90/1987 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων.

 

9. Τη 17/1988 (θέμα 24) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Τα από [ΒΔ] 15-09-1934, [ΒΔ] 04-06-1958 και [ΠΔ] 11-09-1975 διατάγματα σχετικά με την έγκριση σχεδίου στα Μέγαρα, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 02-06-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.