Απόφαση 124499/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

 

2. Νομική Υπηρεσία

 

3. Αυτοτελές γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 

4. Αυτοτελές Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

1. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 

β) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

 

γ) Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

2. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Γραφείο Πολεοδομίας

 

β) Γραφείο Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

 

γ) Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

δ) Γραφείο Συγκοινωνιών, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων

 

ε) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.