Απόφαση 124499/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου θα είναι εγκατεστημένες στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας και την Τοπική Κοινότητα Μηλέας, έδρα της τοπικής κοινότητας Μηλέας, θα εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας/Τοπικής Κοινότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στο αντίστοιχο Τμήμα, ήτοι:

 

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου

 

1. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

 

2. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Μηλέας

 

1. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

 

2. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Τα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων υπάγονται διοικητικά στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες και περιλαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες ακολουθούν κατά την άσκηση των θεματικών αρμοδιοτήτων τους τις οδηγίες και κατευθύνσεις των υπερκείμενων θεματικών διοικητικών ενοτήτων του Δήμου.

 

Τα Γραφεία ΚΕΠ υπάγονται διοικητικά στο Αυτοτελές Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.