Απόφαση 1262/92

Απόφαση ΕΠΑ/1262/1992: Τροποποίηση ορίων οικισμού Παράδεισος Κοινότητας Νέου Μαρμαρά νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1262/1992: Τροποποίηση ορίων οικισμού Παράδεισος Κοινότητας Νέου Μαρμαρά νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 430/Δ/1992), 08-05-1992.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Την 59009/1987 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής καθορισμός κατηγοριών ορίων & όρων δόμησης.

 

3. Την υπ' αριθμόν 99/1989 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Μαρμαρά για τροποποίηση των ορίων του οικισμού Παράδεισος.

 

4. Την 20η/20-12-1991 συνεδρίαση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, θέμα 4ο, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τον καθορισμό των ορίων οικισμού Παράδεισος κοινότητας Νέου Μαρμαρά, που έγινε με την 59009/1987 απόφασή μας, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα οριοθέτησης του οικισμού το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής.

 

Η παρούσα μαζί με το συνημμένο σκαρίφημα οριοθέτησης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1262.92

 

Πολύγυρος, 26-03-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.