Απόφαση 1281/88

Απόφαση ΤΠ/1281/1988: Καθορισμός ορίων οικισμού Αδελιανός Κάμπος Κοινότητας Άδελε, νομού Ρεθύμνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/1281/1988: Καθορισμός ορίων οικισμού Αδελιανός Κάμπος Κοινότητας Άδελε, νομού Ρεθύμνου, (ΦΕΚ 839/Δ/1988), 24-11-1988.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων.

 

4. Τις 18/1988 και 22/1988 αποφάσεις του κοινοτικού Συμβουλίου Άδελε σχετικές με τη διαδικασία οριοθέτησης του οικισμού Αδελιανός Κάμπος.

 

5. Την από 27-04-1988 θετική εισήγηση της υπηρεσίας.

 

6. Την από 07-07-1988 του γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (πρακτικό 10 αριθμός θέματος 1) που δέχεται οριοθέτηση του οικισμού με μειωμένα όρια, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Αδελιανός Κάμπος κοινότητας Άδελε που φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. Ορίζεται ανατολικά από το ρέμα όριο κοινοτήτων Άδελε - Πηγής, δυτικά από το ρέμα όριο Άδελε - Πλατανιά, βόρεια από τον αιγιαλό και νότια από το νέο εθνικό δρόμο.

 

Νοτιότερα του νέου εθνικού οριοθετείται μόνο το συνεκτικό τμήμα μέχρι το ξενοδοχείο Χρυσός Ήλιος ενώ το υπόλοιπο θα υπαχθεί στην πολεοδόμηση.

 

Ορίζουμε αρτιότητα 1000 m2 (1 στρέμμα) για τα συνεκτικά και 2000 m2 για τα μη συνεκτικά. Μέγιστο ύψος κτισμάτων 7.5 m για κατοικίες και 8.5 m για αμιγή επαγγελματική χρήση σύμφωνα με την παράγραφο 2)4)α του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό παραλιακό - τουριστικό, συνεκτικό, δυναμικό και ενδιαφέροντα.

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακριβή αντίγραφα του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος και του υπομνήματος που το συνοδεύει θα αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ρεθύμνης επί 15 μέρες (αριθμός διαγράμματος 1, κλίμακα 1:5000).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 14-07-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.