Απόφαση 1454/89

Απόφαση ΤΠ/1454/1989: Όρια οικισμού Βιολί Χαράκι κοινότητας Ατσιπόπουλου νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/1454/1989: Όρια οικισμού Βιολί Χαράκι κοινότητας Ατσιπόπουλου νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 243/Δ/1989), 27-04-1989.

 

Η Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων την κατηγοριοποίηση και καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Την με αριθμό ΤΠ/2331/1988 προηγούμενη απόφασή μας για την οριοθέτηση του οικισμού Βιολί Χαράκι.

 

4. Την 114/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ατσιπόπουλου που εγκρίνει την μερική τροποποίηση ορίων του οικισμού για ταύτιση με σταθερά σημεία.

 

5. Την από 28-03-1989 (πρακτικό 2) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την προηγούμενη απόφασή μας και εγκρίνουμε τα νέα όρια του οικισμού Βιολί Χαράκι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνης και το συνημμένο χάρτη. Τα όρια των συνεκτικών τμημάτων παραμένουν όπως στην προηγούμενη απόφασή μας.

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος και του υπομνήματος που το συνοδεύει θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Ρεθύμνης για 15 μέρες (αριθμός διαγράμματος 1 κλίμακα 1:5000).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 05-04-1989

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.