Απόφαση 2331/88

Απόφαση ΤΠ/2331/1988: Καθορισμός ορίων οικισμού Πηγιανός Κάμπος, κοινότητας Πηγής νομού Ρεθύμνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/2331/1988: Καθορισμός ορίων οικισμού Πηγιανός Κάμπος, κοινότητας Πηγής νομού Ρεθύμνου, (ΦΕΚ 856/Δ/1988), 29-11-1988

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων.

 

4. Τις 21/1988 και 22/1988 αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου Πηγής σχετικές με τη διαδικασία οριοθέτησης του οικισμού Πηγιανός Κάμπος.

 

5. Την από 05-07-1988 θετική εισήγηση της υπηρεσίας.

 

6. Την 14-07-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (πρακτικό 11 αριθμός θέματος 1), που δέχεται οριοθέτηση του οικισμού με μειωμένα όρια, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Πηγιανός Κάμπος κοινότητας Πηγής που φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. Ορίζεται ανατολικά οπό το ρέμα Πηγής όριο κοινοτήτων Πηγής - Παγκαλοχωρίου βόρεια από τον αιγιαλό, δυτικά από το ρέμα Ξεροκάμαρο οριακά του ξενοδοχείου EL GRECO και νότια από το νέο εθνικό δρόμο. Νοτιότερα του εθνικού οριοθετούνται τα 2 συνεκτικά τμήματα και 100 m γύρω από αυτά όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη. Περιοχές με αραιότερη δόμηση θα εξεταστούν στην πολεοδόμηση.

 

Ορίζουμε αρτιότητα 1000 m2 για τα συνεκτικά και 2000 m2 για τα μη συνεκτικά. Μέγιστο ύψος κτισμάτων 7.5 m για κατοικίες και 8.5 m για αμιγή επαγγελματική χρήση σύμφωνα με την παράγραφο 2)4)α του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό παραλιακό - τουριστικό, συνεκτικό, δυναμικό και ενδιαφέροντα.

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ακριβή αντίγραφα του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος και του υπομνήματος που το συνοδεύει θα αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ρεθύμνης επί 15 μέρες, (αριθμός διαγράμματος 1, κλίμακα 1:5000).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 15-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΤΠ/5293/1989 απόφαση (ΦΕΚ 457/Δ/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.