Απόφαση 1471/90

Απόφαση 1471/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Πέτα νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1471/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Πέτα νομού Άρτας, (ΦΕΚ 272/Δ/1990), 14-05-1990.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Δ/1983) όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 4 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2, 4).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

3. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας Πέτα (ΦΕΚ 316/Δ/1989).

 

6. Την απόφαση κοινοτικού συμβουλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 68/1988 γνωμάτευση επί της Β' φάσης του πολεοδομικού σχεδίου αναθεώρησης Πέτα.

 

7. Το εγκριτικό διάταγμα (ΦΕΚ 275/Α/1949) του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα.

 

8. Την υπ' αριθμόν 45/1989 γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 20-04-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.