Απόφαση 14788/90 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, και Γ1 όπως παρακάτω:

 

Τομέας Ι, Α

 

1. Τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Ποσοστό κάλυψης όπως διάγραμμα κάλυψης που ακολουθεί τα σχήματα των οικοδομικών τετραγώνων περίγραμμα οικοδομικών γραμμών.

 

3. Συντελεστής δόμησης:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.6.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Για το πέραν των 200 m2 τμήμα επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

Τομέας Ι, Β

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.6.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Για το πέραν των 200 m2 τμήμα επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

Τομέας ΙΙ Γ - Γ1

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 10 m για τον τομέα Γ1. Ελάχιστο πρόσωπο 15 m για τον τομέα Γ.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.6.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Για το πέραν των 200 m2 τμήμα επιφανείας οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

Τομέας ΙΙ Γ-Γ1

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 10 m για τον τομέα ΓΙ. Ελάχιστο πρόσωπο 15 m για τον τομέα Γ.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.

 

Κατά τα λοιπά για όλους τους τομείς ισχύει η 767/1986 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί καθορισμού ορίων κ.λ.π. Νέας Μαδύτου όπως τροποποιήθηκε με την 3910/1987 απόφαση. Ειδικά για το χώρο των εργατικών κατοικιών ισχύει η ΔΠ/ΠΜ/24012/1186/1988 (ΦΕΚ 510/1988) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί εγκρίσεως τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου ΑΟΕΚ Νέας Μαδύτου Ελλήσποντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.