Απόφαση 1520/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ενότητα Α: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Απολλωνίων

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

Ενότητα Β: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Ελλομένου

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

Ενότητα Γ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Καρυάς

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 

Ενότητα Δ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Σφακιωτών

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

Ενότητα Ε: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Καλάμου

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 

Ενότητα ΣΤ: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Κάστου

 

1. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Γραφείο Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.