Απόφαση 1520/12 - Άρθρο a

Άρθρο Ακροτελεύτιο: Κάλυψη Δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 4.600.000,00€ για το τρέχον έτος 2012 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α.10/60.11, 20/60.11, 25/60.11, 30/60.11, 35/60.11, 35/60.11, 45/60.11, 50/60.11, 70/60.11, 10/60.21, 20/60.21, 30/60.21 και 70/60.21 του Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.