Απόφαση 15518/89 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τομέας Α

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία είχαν προ της 09-06-1973 τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 60 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 1426/279/1996 απόφασης (ΦΕΚ 184/Δ/1996).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης 1.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10 m και σε περίπτωση κατασκευής στέγης μέγιστο ύψος, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 1426/279/1996 απόφασης (ΦΕΚ 184/Δ/1996).

 

Τομέας Β

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία έγιναν πριν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης (16-06-1989) τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 1426/279/1996 απόφασης (ΦΕΚ 184/Δ/1996).

 

3. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία είχαν προ της 09-06-1973 τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 1426/279/1996 απόφασης (ΦΕΚ 184/Δ/1996).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφάνειας τους.

 

5. Για εμβαδόν οικοπέδου 400 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1. Για το τμήμα του οικοπέδου πλέον των 400 m2 συντελεστής δόμησης = 0.8.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10 m και σε περίπτωση κατασκευής στέγης μέγιστο ύψος, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 1426/279/1996 απόφασης (ΦΕΚ 184/Δ/1996).

 

Τομέας Γ

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία είχαν πριν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης (16-06-1989) τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 1426/279/1996 απόφασης (ΦΕΚ 184/Δ/1996).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφάνειας τους.

 

4. Για εμβαδόν οικοπέδου 400 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1. Για το τμήμα του οικοπέδου πλέον των 400 m2 συντελεστής δόμησης = 0.8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10 m και σε περίπτωση κατασκευής στέγης μέγιστο ύψος, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 1426/279/1996 απόφασης (ΦΕΚ 184/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.