Απόφαση 1642/12 - Άρθρο a

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 10.297.500,00 € για το τρέχον έτος 2012, που θα καλυφθεί από τους ΚΑ 006031, 10.6011, 10.6021, 10.6041, 15.6021, 15.6041, 20.6011, 20.6021, 20.6042, 25.6011, 25.6021, 25.6041, 30.6011, 30.6021, 30.6041, 35.6011, 45.6011, 45.6021, 45.6041, 50.6011, 70.6021, 70.6031 και 70.6041 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλλονιάς.

 

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 12.357.000,00 €, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.