Απόφαση 1684/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παραπάνω περιοχή έχουμε 4 τομείς όρων δόμησης που χαρακτηρίζονται με τα στοιχεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV στους οποίους καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις.

 

Τομείς Ι και ΙΙ: Γενική κατοικία (άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)).

 

Για την εγκατάσταση άλλων χρήσεων που υπάγονται στην κατηγορία Τουρισμός - Αναψυχή (άρθρο 8 του ως άνω προεδρικού διατάγματος Μόνο Κέντρα διασκεδάσεως - Ταβέρνες επιτρέπονται με όρους και προϋποθέσεις όπως να μην είναι υψηλής οχλήσεως).

 

Για την θέση εντός του Οικισμού επιβάλλεται προέγκριση της υποβαλλομένης μελέτης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ισχύει το από 19-11-1986 διάταγμα (ΦΕΚ 797/Δ/1986).

 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε οχλούσας χρήσεως καθώς και η επέκταση ή εκσυγχρονισμός υπαρχόντων.

 

Τομείς ΙΙΙ: Κοινωνικές εξυπηρετήσεις - περιοχή ελευθέρων χώρων και αστικού πρασίνου (άρθρα 9 και 10 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)).

 

Τομέας IV: Κοινωνικές εξυπηρετήσεις (άρθρο 10 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.