Απόφαση 17090/90

Απόφαση 17090/Τ1228/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Μορτερό Δήμου Ερυθραίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17090/Τ1228/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Μορτερό Δήμου Ερυθραίας, (ΦΕΚ 356/Δ/1990), 11-07-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Το από 30-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 257/Δ/1985) με το οποίο εγκρίθηκε το σχέδιο πόλεως Μορτερού Ερυθραίας.

 

7. Την 112/1990 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ερυθραίας (συνεδρίαση 14-06-1990).

 

8. Το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης (21-06-1990) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δομήσεως για τα οικοδομικά τετράγωνα 241 και τμήμα των 246, 247, 248 περιοχής Μορτερό Ερυθραίας ως εξής:

 

Εμβαδόν 300 m2,
Πρόσωπο 13 m.

 

Επίσης τροποποιείται ο συντελεστής δόμησης των ως άνω τετραγώνων ως εξής:

 

Για εμβαδόν οικοπέδου έως 300 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.
Για εμβαδόν οικοπέδου επιπλέον των 300 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν για την περιοχή που οριοθετείται στο διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

 

Το διάγραμμα αυτό θα αναρτηθεί για 15 ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής (Γούναρη 60, 2ος όροφος).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερομένους.

 

Αγία Παρασκευή, 03-07-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.