Προεδρικό διάταγμα 30/5/85

ΠΔ 30-05-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Μορτερό - Κατσαφαρέικα του Δήμου Νέας Ερυθραίας (Αττικής) τροποποίηση σχεδίου και όρων δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-05-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Μορτερό - Κατσαφαρέικα του Δήμου Νέας Ερυθραίας (Αττικής) τροποποίηση σχεδίου και όρων δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 257/Δ/1985), 31-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφος 10) αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11 και 70 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 και ειδικότερα τα άρθρα 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 1).

 

4. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/1983), όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

5. Την υπ' αριθμόν 36766/1396/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της περιοχής Μορτερού - Κατσαφαρέικων του δήμου Νέας Ερυθραίας (Αττικής).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 19/1984, 20/1985 και 39/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας (Αττικής).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 473/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.