Απόφαση 1757/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ενότητα Α: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού

 

1. Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

2. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων

3. Γραφείο Καθαριότητας και Συντήρησης Υποδομών

4. Γραφείο Αλιείας Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού

 

Ενότητα Β: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Οινιαδών

 

1. Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

2. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων

3. Γραφείο Καθαριότητας και Συντήρησης Υποδομών

4. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.