Απόφαση 18768/91 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την υπ' αριθμόν 20611/1936 (ΦΕΚ 55/Α/1936) απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η διανομή αναθεωρούνται οι χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:

 

4.1. Χρήσεις γης

 

4.1.1. Γενική κατοικία

 

Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη λεωφόρο Κρυονερίου επιτρέπονται οι χρήσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) εκτός από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τα πρατήρια βενζίνης (παράγραφοι 10 και 11 αντίστοιχα του άρθρου 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος) των οποίων απαγορεύεται απολύτως η εγκατάσταση.

 

4.1.2. Αμιγής κατοικία

 

Σε ολόκληρη την υπόλοιπη περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπονται χρήσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

4.2. Όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας

 

4.2.1. Αρτιότητα

 

Τα οικόπεδα είναι άρτια όπως παραχωρήθηκαν ή όπως τυχόν κατατμήθηκαν πριν τον αναγκαστικό νόμο 431/1968 περί τακτοποίησης ανωμάλων δικαιοπραξιών.

 

4.2.2. Οικοδομησιμότητα

 

Τα οικόπεδα είναι οικοδομήσιμα εφόσον είναι δυνατή και επιτρεπτή η ανέγερση κτιρίου με ελάχιστη διάσταση 5 m. Ελάχιστο εμβαδόν 50 m2.

 

4.3. Όρια και περιορισμοί δόμησης

 

4.3.1. Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος που καθορίζεται κάθε φορά και πάντως το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων δεν υπερβαίνει τα 70% της επιφανείας τους.

 

4.3.2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε δρόμο πλάτους μικρότερου των 6 m ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 80% της επιφανείας τους.
Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε δρόμους πλάτους μεγαλύτερου των 6 m ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.0 της επιφανείας τους.

 

4.3.3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 9 m που αυξάνεται κατά 2 m, σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.