Απόφαση 18768/91 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περιοχή επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:

 

5.1. Χρήσεις γης

 

5.1.1. Γενική κατοικία

 

Στα οικόπεδα που περιλαμβάνονται στα οικοδομικά τετράγωνα 18, 20, 22, 22Β, 28, 96 και 99 και έχουν πρόσωπο στη Λεωφόρο Κρυονερίου καθώς και στα οικοδομικά τετράγωνα 23, 24, 25 και 26 επιτρέπονται οι χρήσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος εκτός από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τα πρατήρια βενζίνης (παράγραφοι 10 και 11 αντίστοιχα του άρθρου 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος) των οποίων η εγκατάσταση απαγορεύεται απολύτως.

 

5.1.2. Αμιγής κατοικία

 

Σε ολόκληρη την υπόλοιπη περιοχή της επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπονται οι χρήσεις γης που αναφέρονται στο άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

5.2. Όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας

 

Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

5.2.1. Αρτιότητα

 

5.2.1.1. (Κατά κανόνα) Τα οικόπεδα είναι άρτια όταν έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

5.2.1.2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5.2.1.1 θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα εφόσον έχουν δημιουργηθεί πριν την 07-07-1983 ημέρα δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983) με:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

5.2.2. Οικοδομησιμότητα

 

Τα οικόπεδα είναι οικοδομήσιμα εφόσον είναι δυνατή και επιτρεπτή η ανέγερση κτιρίου με ελάχιστη διάσταση 5 m και ελάχιστο εμβαδόν 50 m2.

 

5.3. Παρεκκλίσεις

 

Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 5.1.1. και 5.2. θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη με την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν τουλάχιστον τα κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας της παραγράφου 5.2.1.2 της παρούσας.

 

5.4. Όροι και περιορισμοί δόμησης

 

5.4.1. Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος που καθορίζεται κάθε φορά και πάντως το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων δεν υπερβαίνει τα 40% της επιφανείας τους.

 

5.4.2. O συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Στο τμήμα του οικοπέδου που έχει εμβαδόν επιφανείας 150 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 80% της επιφανείας τους.
Στο τμήμα του οικοπέδου που έχει εμβαδόν επιφανείας 150 m2 μέχρι 300 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.5 της επιφανείας τους.
Στο τμήμα οικοπέδου που έχει εμβαδόν επιφανείας από 300 m2 έως 1000 m2, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4 της επιφανείας τους.
Στο τμήμα του οικοπέδου που έχει εμβαδόν επιφανείας άνω των 1000 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.3 της επιφανείας τους.

 

5.4.3. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m που αυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

5.4.4. Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική. Τμήμα της οποίας μπορεί να διαμορφώνεται σε δώμα, μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.