Απόφαση 18768/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται για την ανέγερση των κτιρίων κοινωφελών χρήσεων ορίζονται ως εξής:

 

6.1. Οικοδομικό τετράγωνο 4: Χώρος για την ανέγερση εκκλησίας

 

Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος.
Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 11 m.

 

6.2. Οικοδομικό τετράγωνο 31: Χώρος για την ανέγερση δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου

 

Σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 31 ορίζεται χώρος για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου με τα στοιχεία ΞΟΠΡΞ.
Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος.
Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 11 m.

 

6.3. Οικοδομικό τετράγωνο 58: Χώρος για την ανέγερση γυμνασίου - λυκείου - παιδικού σταθμού

 

6.3.1. Σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου 58 με τα στοιχεία α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-α ορίζεται χώρος για την ανέγερση γυμνασίου - λυκείου.

 

Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος.
Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 11 m.

 

6.3.2. Σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 58 με τα στοιχεία ζ-η-θ-ι-ζ ορίζεται χώρος για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού - Πολιτιστικών λειτουργιών.

 

Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος.
Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 9 m.

 

6.4. Οικοδομικό τετράγωνο 106: Χώρος για την ανέγερση δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου

 

Σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 106 με τα στοιχεία κ-λ-μ-ν ορίζεται χώρος για την δημιουργία δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου.
Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος.
Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 11 m.

 

6.5. Οικοδομικό τετράγωνο 124: Χώρος για τη δημιουργία δημοτικού σχολείου - παιδικού σταθμού

 

Τα κτίρια τοποθετούνται εντός του περιγράμματος.
Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 11 m.

 

6.6. Για τα στοιχεία δόμησης που δεν ορίζονται με την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6.7. Απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την έκδοση άδειας ανέγερσης κτιρίων στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις οριογραμμές των χειμάρρων όπως αυτές καθορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

 

6.8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί pilotis.

 

6.9. Η χορήγηση οικοδομικών αδειών των οικοπέδων που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, και 130 της επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίνεται με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική διακοπή της λειτουργίας του καταργηθέντος και την έναρξη λειτουργίας του ιδρυθέντος Νεκροταφείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.