Απόφαση 18837/94

Απόφαση 18837/702/1994: Τροποποίηση όρων δόμησης στον προσφυγικό συνοικισμό του Δήμου Νέου Ψυχικού νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18837/702/1994: Τροποποίηση όρων δόμησης στον προσφυγικό συνοικισμό του Δήμου Νέου Ψυχικού νομού Αττικής, (ΦΕΚ 1/Δ/1995), 10-01-1995.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κομών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 Περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως και τροποποιήσεως σχεδίου πόλεως.

 

5. Την με αριθμό 144/1994 του Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού.

 

6. Τις με αριθμούς 26 συνέδρια 33 της 20-10-1994 και 26 συνέδρια 42 της 22-12-1994 πράξεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 103 - 104 - 109 - 110 - 115 - 116 - 111 - 114 - 112 και 113 περικλείεται από τις οδούς Ιωνίας - Κουντουριώτου - Σοφούλη - Χρυσοστόμου Σμύρνης - Αγίου Γεωργίου - Σεφέρη και Ιωνίας με αύξηση του συντελεστή δόμησης από 1,4 σε 1,8 και για τα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών με την προϋπόθεση να τα κατέχουν οι ίδιοι στους οποίους παραχωρήθηκαν ή οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτών. Στα οικόπεδα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες και δεν επιτρέπεται να γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 30-12-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.