Απόφαση 2136/89

Απόφαση 2136/104/1989: Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής Ζοφριάς 1 Δήμου Άνω Λιοσίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2136/104/1989: Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής Ζοφριάς 1 Δήμου Άνω Λιοσίων, (ΦΕΚ 106/Δ/1989), 20-02-1989.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Το από 23-07-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 391/Δ/1985) για έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Ζοφριάς 1.

 

7. Το με αριθμό 9436/1988 έγγραφο του Δήμου Άνω Λιοσίων.

 

8. Τις με αριθμούς 64/1988 και 121/1988 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων.

 

9. Το με αριθμό 41/1988 θέμα 9ο πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 08-02-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.