Απόφαση 2146/93

Απόφαση 2146/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του οικισμού Πενταπλάτανος του Δήμου Γιαννιτσών νομού Πέλλας και έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συμπληρωματικής διανομής του ιδίου οικισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2146/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του οικισμού Πενταπλάτανος του Δήμου Γιαννιτσών νομού Πέλλας και έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συμπληρωματικής διανομής του ιδίου οικισμού, (ΦΕΚ 61/Δ/1994), 27-01-1994.

 

Ο Νομάρχης Πέλλας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των Πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 33, 38 και 42 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

4. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1985) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών.

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π.

 

6. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Την οίκοθεν Γ/44468/4377/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων.

 

8. Το ρυμοτομικό διάγραμμα Πενταπλάτανου διανομή Υπουργείου Γεωργίας έτους 1968 που κυρώθηκε με την 21311/1971 (ΦΕΚ 713/Δ/1971) απόφαση του Νομάρχη Πέλλας.

 

9. Την απόφαση του Νομάρχη Πέλλας με αριθμό 1253/1987 (ΦΕΚ 390/Δ/1987) για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

10. Την απόφαση του Νομάρχη Πέλλας με αριθμό 1596/1987 (ΦΕΚ 710/Δ/1987) για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης σε οικισμούς του Νομού Πέλλας με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.

 

11. Το υπ' αριθμόν 179/1990 έγγραφο του Γραφείου Τοπογραφικής Γιαννιτσών.

 

12. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών με αριθμούς 31/1991, 127/1991 και 89/1992.

 

13. Την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Γιαννιτσών με αριθμό 7/1993.

 

14. Την πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού με αριθμό 73/1993, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Έδεσσα, 22-12-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.