Απόφαση 2146/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

5.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας τομέα Α (περιοχή του άρθρου 2). Ελάχιστο εμβαδόν 300 m2, ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις είχαν (ή τις τυχόν μικρότερες εφόσον η μείωση δεν οφείλεται σε μεταβιβάσεις).

 

Την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.
Στο διάγραμμα της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

5.2. Ελάχιστα όρια αρτιότητας Τομέα Β (περιοχή άρθρου 1).

 

Ελάχιστο εμβαδόν 1000 m2, ελάχιστο πρόσωπο 14 m. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από εισφορές σε γη και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.
με οποιοδήποτε εμβαδόν είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και πρόσωπο 10 m.

 

5.3. Λοιποί γενικοί όροι δόμησης ορίζονται οι προβλεπόμενοι από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

5.4. Ειδικοί όροι δόμησης ορίζονται οι προβλεπόμενοι από την 1596/1987 (ΦΕΚ 710/Δ/1987) απόφαση του Νομάρχη Πέλλας.

 

5.5. Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.