Απόφαση 21929/92 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα πρόσωπα των οικοδομημένων και μη οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων της περιοχής Άνω Περαίας, της Κοινότητας Περαίας νομού Θεσσαλονίκης, (διανομή έτους 1966) επιβάλλεται τήρηση προκηπίου πλάτους 3 m.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης στην ίδια περιοχή κωδικοποιούνται και τροποποιούνται ως εξής:

 

α. Συντελεστής δόμησης 1.

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60%.

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.5 m.

δ. Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

 

3. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι την δημοσίευση της παρούσας ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/51610/1538/1992 απόφαση (ΦΕΚ 1080/Δ/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.