Απόφαση 21929/92

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/21929/902/1992: Επιβολή προκηπίων στα Οικοδομικά Τετράγωνα της περιοχής Άνω Περαίας Κοινότητας Περαίας (νομού Θεσσαλονίκης) και κωδικοποίηση - τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της ίδιας περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/21929/902/1992: Επιβολή προκηπίων στα Οικοδομικά Τετράγωνα της περιοχής Άνω Περαίας Κοινότητας Περαίας (νομού Θεσσαλονίκης) και κωδικοποίηση - τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της ίδιας περιοχής, (ΦΕΚ 259/Δ/1992), 23-03-1992.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του κράτους κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ιδίως εκείνες του Κεφαλαίου Β.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971, το νόμο 1337/1983 και το νόμο 1512/1985.

 

4. Τις διατάξεις των:

 

α) προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως από τους Νομάρχες και

 

β) από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1985) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και ιδίως εκείνες των άρθρων 7, 8, 9 και 16.

 

6. Τις διατάξεις του από 18-08-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 440/Δ/1979) περί καθορισμού συντελεστή δόμησης και όρων δόμησης εις τις εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων περιοχής των Δήμων και των Κοινοτήτων Περαίας κ.λ.π.

 

7. Της ΔΠ/ΠΜ/30558/1988 απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 706/Δ/1988) Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στην Κοινότητα Άνω Περαίας Θεσσαλονίκης.

 

8. Την με αριθμό 39/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Περαίας, (πρόταση τροποποίησης όρων δόμησης και επιβολής προκηπίων).

 

9. Την γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης όπως διατυπώθηκε στην πράξη του με αριθμό 752/1991 μετά την σχετική από 07-10-1991 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974, τροποποιήσεως των περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 207/Α/1977), αποφασίζουμε:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/51610/1538/1992 απόφαση (ΦΕΚ 1080/Δ/1992).

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Θεσσαλονίκη, 23-01-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.