Απόφαση 22982/93

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/22982/505/1993: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Απολλωνίας νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/22982/505/1993: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Απολλωνίας νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 456/Δ/1993), 06-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.τ.λ. όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.τ.λ. όπως τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

7. Την με αριθμό 5052/1986 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Απολλωνίας κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 3910/1987 απόφαση του Νομάρχη.

 

8. Τις αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Απολλωνίας με αριθμούς 44/1991, 61/1991, 83/1991, 43/1992 και 54/1992.

 

9. Τις πράξεις γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης με αριθμούς 293/1992, 349/1992, 541/1992 και 691/1992, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κατηγορίες χρήσεων γης

Άρθρο 4: Προκήπια

Άρθρο 5: Τομείς όρων και περιορισμών δόμησης

Άρθρο 6: Τομέας Ι (οριοθετημένη περιοχή)

Άρθρο 7: Τομέας ΙΙ (περιοχή Επέκτασης)

Άρθρο 8: Ειδικοί όροι δόμησης

Άρθρο 9: Έλεγχος Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Ισχύς δημοσίευσης απόφασης

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 30-03-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.