Απόφαση 231/92

Απόφαση 231/1992: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Ζίτσας νομού Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 25 και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης που καθορίστηκαν με την 9/1992 απόφαση Νομάρχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 231/1992: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Ζίτσας νομού Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 25 και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης που καθορίστηκαν με την 9/1992 απόφαση Νομάρχη, (ΦΕΚ 695/Δ/1992), 15-07-1992.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του κράτους και συγκεκριμένα του άρθρου 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) για έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

3. Την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

4. Την 24/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζίτσας και το γεγονός ότι αυτή πάρθηκε νόμιμα και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

 

5. Την 12/1992 απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναφορικά με το θέμα.

 

6. Το έγγραφο 2.059/1991 και 13649/1992 της Διεύθυνσης Εσωτερικών.

 

7. Την απόφαση 9/1992 του Νομάρχη Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ζίτσας στο οικοδομικό τετράγωνο 25, συμπεριλαμβάνοντας στην αρχική του έκταση χώρο έκτασης 108 m2 ο οποίος καταλαμβάνεται από στέρνες και είναι ιδιοκτησία της κοινότητας.

 

Το οικοδομικό τετράγωνο 25 χαρακτηρίζεται ολόκληρο ως χώρος Αναψυχής και Ξενώνα.

 

a.231.92

 

2. Συμπληρώνουμε τους όρους δόμησης που ορίζονται με την 9/1992 απόφαση Νομάρχη προσθέτοντας μετά την παράγραφο 7)γ την παράγραφο 7)δ ως εξής:

 

{Επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 19-06-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.