Απόφαση 23794/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένη υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες Δημοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της Ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες και υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου ή λειτουργούν συγκεντρωτικά στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας εξυπηρετώντας όλο τον Δήμο Ευρώτα.

 

1 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών

 

1.1 Γραφείο ΚΕΠ που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ

1.2 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

1.3 Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

 

2 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτικής Ενότητας Έλους

 

2.1 Γραφείο ΚΕΠ που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ

2.2 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

2.3 Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

 

3 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτικής Ενότητας Κροκεών

 

3.1 Γραφείο ΚΕΠ που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ

3.2 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

3.3 Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

 

4 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτικής Ενότητας Νιάτων

 

4.1 Γραφείο ΚΕΠ που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ

4.2 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

4.3 Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που θα υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.