Απόφαση 2419/90

Απόφαση 2419/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και τροποποίησης όρων δόμησης του υπάρχοντος σχεδίου Αγίου Σπυρίδωνα νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2419/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και τροποποίησης όρων δόμησης του υπάρχοντος σχεδίου Αγίου Σπυρίδωνα νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 276/Δ/1990), 14-05-1990.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Το από 12-03-1990 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας που αφορά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Αγίου Σπυρίδωνα και την αναθεώρηση των όρων δόμησης του οικισμού.

 

6. Την 76/1989 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού μέσα στο εγκριθέν όριο.

 

7. Την 9534/1971 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 436/Β/1971) με την οποία κυρώθηκε η διανομή 1967 - 1969, του οικισμού Αγίου Σπυρίδωνα.

 

8. Την TΠ/7903/1985 απόφαση Νομάρχη καθορισμός ορίων και όρων δόμησης στους οικισμούς Αγίου Σπυρίδωνα κ.λ.π.

 

9. Την TΠ/1799/1986 απόφαση Νομάρχη ακύρωση εν μέρει αποφάσεων Νομάρχη με αριθμό TΠ/7903/1985 απόφασης κ.λ.π. και επανακαθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα κ.λ.π.

 

10. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα με τα οποία τροποποιείται το παραπάνω διάταγμα.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το συνημμένο διάγραμμα της επέκτασης θα αναρτηθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας.

 

Κατερίνη, 03-05-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.