Απόφαση 24740/81

Απόφαση 24740/287/1981: Περί τροποποιήσεως (διευρύνσεως) ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (Κρήτης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 24740/287/1981: Περί τροποποιήσεως (διευρύνσεως) ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (Κρήτης), (ΦΕΚ 323/Β/1981), 05-06-1981.

 

Οι Υπουργοί Βιομηχανίας & Ενέργειας & Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 742/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών . Περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και δη το άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο (γ) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 53860/1969 (ΦΕΚ 433/Β/1969) κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας περί ορισμού Βιομηχανικής Περιοχής της Διοικητικής Περιφέρειας της πόλεως Ηρακλείου.

 

5. Την αριθμόν 15/12-12-1980 απόφαση της Επιτροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 742/1977, αποφασίζουμε:

 

Την επέκταση της λειτουργούσης Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης κατά 155 στρέμματα περίπου προς τα βόρεια και κατά 430 στρέμματα περίπου προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά, καθώς επίσης και την σχετική τροποποίηση (διεύρυνση) των, διά της υπ αριθμόν 53860/1969 (ΦΕΚ 433/Β/1969) Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας, εγκεκριμένων ορίων αυτής. Τα τελικά όρια της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου (Κρήτης) υπό στοιχεία Α, Β, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Γ, Δ, Ε, El, Ε2, Ζ, Η, HI, Η2, Η3, Η4, Ι5, Ι4, Ι3, Ι2, Ι1, Α, απεικονίζονται στο υπ' αριθμόν 210/05-12-1980 σχέδιο της ΕΤΒΑ Α.Ε. - Διεύθυνση Βιομηχανικών Περιοχών και περιγράφονται ως εξής:

 

Βόρεια έχει σαν όριο τεθλασμένη γραμμή ΑΒΒ1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 ΓΔΕΕ1 Ε2, συνολικού μήκους 3.010 περίπου m, όπου Α η βορειοδυτική κορυφή του αγροτεμαχίου με αριθμό 80Π, η οποία σχηματίζεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά ως ακολούθως:

 

Από το τμήμα (ΑΒ) μήκους 550 m περίπου, που σχηματίζεται από τις βόρειες πλευρές των αγροτεμαχίων με αριθμούς 80Π, 79Π, 78Π, 77Π, 74Π, 58Π, 59Π, 60Π, 61Π 62Π, 63Π, 64Π, 64ΑΠ και τμήμα της βόρειας πλευράς του υπ' αριθμόν 75Π αγροτεμαχίου, των δυτικών πλευρών των υπ' αριθμόν 71Π, 74ΒΠ αγροτεμαχίων, ως και τμημάτων των ανατολικών πλευρών των υπ' αριθμόν 75Π, 55Π και 64ΑΠ αγροτεμαχίων.

 

Από το τμήμα (ΒΒ1) μήκους 350 m περίπου, που ταυτίζεται με το ανατολικό όριο του αγροτικού δρόμου που βρίσκεται παρά τις δυτικές πλευρές των υπ' αριθμόν 5, 2Ν, 4Α και 3 αγροτεμαχίων.

 

Από το τμήμα (B1 Β2) μήκους 140 m με διεύθυνση Δύση - Ανατολή και σε κάθετη απόσταση από τον άξονα της οδού Γ της Βιομηχανικής Περιοχής 330 m.

 

Από το τμήμα (Β2 Β3) μήκους 60 m με διεύθυνση Νότος - Βορράς που είναι κάθετο στο τμήμα (B1 Β2) στο σημείο Β2 αυτού.

 

Από το τμήμα (Β3 Β4) μήκους 80 m, με διεύθυνση Νοτιοανατολικά - Βορειοδυτικά που σχηματίζει με το τμήμα (Β2 Β3) γωνία (Β2 Β3 Β4) 150 μοιρών.

 

Από το τμήμα (Β4 Β5) μήκους 110 m περιττού, που είναι παράλληλο με τον αγωγό νερού του Υδραγωγείου Μαλίων και σε απόσταση 10 m από τον άξονα αυτού.

 

Από το τμήμα (Β5 Β6) μήκους 250 m περίπου, που είναι παράλληλο με τον αγωγό καυσίμων Αεροπορίας και σε απόσταση 10 m από τον άξονα αυτού.

 

Από το τμήμα (Β6 Β7) μήκους 350 m περίπου, που ταυτίζεται με το δυτικό όριο των αποθηκών καυσίμων της Αεροπορίας.

 

Από το τμήμα (Β7 Γ) μήκους 530 m, με διεύθυνση Δύση - Ανατολή και σε απόσταση (ΚΚ') - 425 m από το τριγωνομετρικό σημείο Δύο Αοράκια όπου Κ' το σημείο τομής της (Β7 Γ) και της από του σημείου Κ φερομένης προς την (Β7 Γ) καθέτου και που απέχει από τα σημεία Β7 και Γ 255 και 275 m αντίστοιχα.

 

Από το τμήμα (ΓΔ) μήκους 100 m που είναι κάθετε στο τμήμα (Β7 Γ) στο σημείο Γ αυτού.

 

Από το τμήμα (ΔΕΕ1) μήκους 450 m περίπου, με διεύθυνση Νοτιοανατολικά - Βορειοδυτικά που σχημάτιζε με το τμήμα (Γ Δ) γωνία (ΓΔΕΕ1) 150 μοιρών, όπου Ε1 είναι το σημείο τομής του τμήματος (ΔΕΕ1) και τω νοτίου ορίου της ζώνης απαλλοτριώσεως του προγραμματιζόμενου ανισόπεδου κόμβου συνδέσεως του Αεροδρομίου με την Εθνική Οδό Χανίων - Ηρακλείου - Σητείας.

 

Τέλος, από το τμήμα (ΕΙ Ε2) μήκους 140 m περίπου, που ταυτίζεται με τμήμα του νοτίου ορίου ζώνης απαλλοτριώσεως του πιο πάνω αναφερόμενου κόμβου, όπου Θ το σημείο τομής των νοτίων ορίων της ζώνης απαλλοτριώσεως του κόμβου και της Εθνικής Οδού Χανίων - Ηρακλείου - Σητείας.

 

Βορειοανατολικά έχει σαν όριο καμπύλη γραμμή (Ε2 Ζ Η Η1) συνολικού μήκους 1.200 m περίπου, που ταυτίζεται με το νότιο όριο της ζώνης απαλλοτριώσεως της Εθνικής Οδού Χανίων - Ηρακλείου - Σητείας και όπου H1 το σημείο τομής του άξονα της παρά την ανατολική πλευρά του υπ' αριθμόν 4 αγροτεμαχίου μισγάγγειας και του νοτίου ορίου της ζώνης απαλλοτριώσεως της ανωτέρω Εθνικής Οδού.

 

Ανατολικά έχει σαν όριο τεθλασμένη γραμμή H1 Η2 Η3 Η4 συνολικού μήκους 1.720 m περίπου, όπου Η1 το πιο πάνω σημείο, και ή όποια σχηματίζεται από τα βόρεια προς τα νότια ως ακολούθως:

 

Από το τμήμα (H1 Η2) μήκους 550 m περίπου, ταυτίζεται με τον άξονα της παρά τις ανατολικές πλευρές των υπ' αριθμόν 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17Α και 1 αγροτεμαχίων μισγάγγειας

 

Από το τμήμα (Η2 Η3) μήκους 330 m περίπου, είναι η ευθυγραμμία που ενώνει την νοτιοανατολική κορυφή Η2 του υπ' αριθμόν 19Α αγροτεμαχίου με την βόρεια κορυφή Η3 του υπ' αριθμόν 47 αγροτεμαχίου.

 

Από το τμήμα (Η3 Η4) μήκους 840 m περίπου, σχηματίζεται από τις ανατολικές πλευρές των αγροτεμαχίων με αριθμούς 47 και 59, τις νότιες πλευρές των αγροτεμαχίων με αριθμούς 59, 68, 65, 64, 63 την ανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου με αριθμό 69 και το νότιο όριο του, παρά τα αγροτεμάχια με αριθμούς 81, 82, 83, 84 και 86 αγροτικού δρόμου, μέχρι του σημείου Η4 όπου Η4 ή νοτιοανατολική κορυφή του υπ' αριθμόν 86 αγροτεμαχίου.

 

Νότια έχει σαν όριο τεθλασμένη γραμμή Η4 Ι5 Ι4 Ι3 Ι2 Ι1 συνολικού μήκους 1.810 m περίπου, όπου Η4 το πιο πάνω αναφερόμενο σημείο, η οποία σχηματίζεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά ως ακολούθως:

 

Από το τμήμα (Η4 Ι5) μήκους 200 m περίπου, που σχηματίζεται από τις νότιες πλευρές των υπ' αριθμόν 86, 85, 82,81, 80, 79, 78 και 77 αγροτεμαχίων.

 

Από το τμήμα (Ι5 Ι4) μήκους 150 m περίπου, που αποτελείται από την δυτική πλευρά του υπ' αριθμόν 77 αγροτεμαχίου και τμήμα της δυτικής πλευράς του υπ' αριθμόν 61 Αγροτεμαχίου και τέμνει τον μεταξύ των υπ' αριθμόν 61 και 77 αγροτεμαχίων αγροτικό δρόμο, όπου 15 η νοτιοδυτική κορυφή του αγροτεμαχίου με αριθμό 77.

 

Από το τμήμα (Ι4 Ι3) μήκους 120 m περίπου, που ταυτίζεται με τμήμα του βορείου ορίου της αρχαιολογικής ζώνης Κνωσού.

 

Από το τμήμα (Ι3 Ι2) μήκους 190 m περίπου, που σχηματίζεται από τμήμα της νοτιοδυτικής πλευράς του με αριθμό 72 αγροτεμαχίου, τις νοτιοανατολικές πλευρές των Αγροτεμαχίων με αριθμούς 73, 73Α και τις βορειοανατολικές πλευρές των υπ' αριθμόν 73, 73Α και 73Β αγροτεμαχίων.

 

Από το τμήμα (Ι1 Ι2) μήκους 300 m περίπου, με διεύθυνση Νότος-Βορράς όπου Ι2 ή βόρεια κορυφή του υπ' αριθμόν 73Β αγροτεμαχίου και Ι1, το σημείο τομής του τμήματος (Ι2 Ι1) με την νότια πλευρά του υπ' αριθμόν 159 αγροτεμαχίου.

 

Από το τμήμα (Ι1 Ι) μήκους 850 m περίπου, που σχηματίζεται από τμήμα της νότιας πλευράς του αγροτεμαχίου με αριθμό 159 και τις νότιες πλευρές των αγροτεμαχίων με αριθμούς 157, 155, 145, 146, 144, 140, 133, 132, 132Α, 131, 130 και 129, όπου I ή νοτιοδυτική κορυφή του υπ' αριθμόν 129 αγροτεμαχίου.

 

Δυτικά έχει σαν όριο τεθλασμένη γραμμή (ΙΑ) συνολικού μήκους 1.600 m περίπου, που σχηματίζεται από τις δυτικές πλευρές των αγροτεμαχίων με αριθμούς 129, 124, 123, 123Α, 122, 121, 112, 111, 110Α, 109, 108, 107, 99, 96, 94, 90Π, 86Π, 84Π, 81Π και 80Π ως και τη νότια πλευρά του υπ' αριθμόν 112 αγροτεμαχίου.

 

a.24740.81

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήναι, 04-05-1981

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.