Απόφαση 2526/87

Απόφαση 2526/1987: Αύξηση ύψους κατά παρέκκλιση στο Κεντρικό δρόμο Σταμνάς Μεσολογγίου νομού Αιτωλοακαρνανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2526/1987: Αύξηση ύψους κατά παρέκκλιση στο Κεντρικό δρόμο Σταμνάς Μεσολογγίου νομού Αιτωλοακαρνανίας, (ΦΕΚ 712/Δ/1987), 31-07-1987.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 20-06-1955 βασιλικού διατάγματος περί εξαιρέσεως από της κατά την παράγραφο 1 του νόμου 3200/1955 αρμοδιότητος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 863/1970 περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, όπως τούτο τροποποιήθηκε δια του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 572/1967.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

5. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

6. Την Λ.7/16/11/1970 κοινή απόφαση των Υπουργών περί οργανώσεως των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Την Λ.9/1-8/1971 κοινή εγκύκλιο των Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού των Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 24712/1248/1982 Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το άρθρο 5 παράγραφος 4)α του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

10. Την 1284/1987 εισηγητική έκθεση τμήματος Πολεοδομίας όπου εισηγείται καταφατικά για την αύξηση του ύψους 7.5 σε 8.5 m στον Κεντρικό δρόμο Σταμνάς επειδή υπάρχει μεγάλη κλίση εδάφους και καθιστά αδύνατη την κατασκευή δευτέρου ορόφου στις οικοδομές που βρίσκονται επ' αυτού.

 

11. Επειδή ο όροφος δεν φθάνει στη στάθμη του δρόμου.

 

12. Το γεγονός ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι τριώροφα κτήρια λόγω της μεγάλης κλίσης.

 

13. Το συνημμένο σκαρίφημα Βασίλη Σέρβου όπου φαίνεται ο κεντρικός δρόμος που ζητείται η παρέκκλιση του ύψους.

 

14. Τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως διατυπώθηκε από 11/1987 (θέμα 11ο) πρακτικό αυτού, αποφασίζουμε:

 

Αυξάνουμε το ύψος από 7.5 σε 8.5 m στον Κεντρικό δρόμο Σταμνάς κατά παρέκκλιση για τις οικοδομές που βρίσκονται επ' αυτού. Συγκεκριμένα από το σημείο Α οικία Κοντομήτσου Κωνσταντίνου ανατολικά του δρόμου και έως την οικία Μπούρα Κωνσταντίνου όπως φαίνεται στον συνημμένο σκαρίφημα του Μηχανικού Βασίλη Σέρβου επειδή υπάρχει υψομετρική διαφορά και είναι αδύνατος η ανέγερση οικοδομής με τα 7.5 m που ισχύουν σήμερα.

 

a.2526.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 08-07-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.