Απόφαση 2941/90

Απόφαση 2941/1990: Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VI, X, XI, συνοικισμού Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο εκτός των οικοδομικών τετραγώνων 111, 77 και όλων των οικοδομικών τετραγώνων του τομέα VA και του τομέα ΙΙΙ Γ1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2941/1990: Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VI, X, XI, συνοικισμού Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο εκτός των οικοδομικών τετραγώνων 111, 77 και όλων των οικοδομικών τετραγώνων του τομέα VA και του τομέα ΙΙΙ Γ1, (ΦΕΚ 539/Δ/1990), 11-10-1990.

 

Ο Νομάρχης Τρικάλων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 11, 31 και 34.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

6. Την Γ59224/2458/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 470/Δ/1985), με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης Τρικάλων.

 

7. Τις 82/1989 και 85/1989 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί της β' φάσης της μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης των πολεοδομικών ενοτήτων VI, X, XI, συνοικισμών Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο.

 

8. Τη γνωμοδότηση 3/1990 (πρακτικό 8) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Τρικάλων επί της μελέτης και των υποβληθεισών ενστάσεων.

 

9. Την Γ4Δ/15883/1903/1987 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί μη δημοσίευσης διαγραμμάτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων σε 13 πινακίδες υπό κλίμακα 1:1.000, που τη συνοδεύουν, θα αναρτηθούν στο κτίριο του Δήμου Τρικάλων επί 15 ημέρες.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίκαλα, 05-09-1990

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διάγραμμα δημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμόν 508/34144/2018 απόφαση (ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.