Απόφαση 2973/84

Απόφαση 2973/1984: Τροποποίηση των όρων δόμησης των οικοπέδων των εγκεκριμένων σχεδίων των Οικισμών του νομού Κεφαλληνίας: Αγία Ειρήνη, Αγία Ευφημία, Άγιος Νικόλαος, Αγκώνας, Βαλεριάνος, Βαλσαμάτα, Βόβυκες Πάλλης, Δαυγάτα, Διγαλέτο, Ζερβάτα, Καραβόμυλος, Καταποδάτα, Κατελειός (Κάτω), Κοντογουράτα, Λακύθρα, Λεύκη Ιθάκης, Μαρκόπουλο, Πάστρα, Πετρικάτα Πόρος, Πουλάτα Σάμης, Σάμη, Σκάλα, Τζανετάτα, Φραγκάτα, Χαράκτι, Χιονάτα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2973/1984: Τροποποίηση των όρων δόμησης των οικοπέδων των εγκεκριμένων σχεδίων των Οικισμών του νομού Κεφαλληνίας: Αγία Ειρήνη, Αγία Ευφημία, Άγιος Νικόλαος, Αγκώνας, Βαλεριάνος, Βαλσαμάτα, Βόβυκες Πάλλης, Δαυγάτα, Διγαλέτο, Ζερβάτα, Καραβόμυλος, Καταποδάτα, Κατελειός (Κάτω), Κοντογουράτα, Λακύθρα, Λεύκη Ιθάκης, Μαρκόπουλο, Πάστρα, Πετρικάτα Πόρος, Πουλάτα Σάμης, Σάμη, Σκάλα, Τζανετάτα, Φραγκάτα, Χαράκτι, Χιονάτα, (ΦΕΚ 506/Δ/1984), 01-10-1984.

 

Η Νομάρχης Κεφαλληνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

2. Τον νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού με το οποίο απόφαση Νομάρχη δύναται να ισχύσει και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από της κοινοποιήσεώς της στους ενδιαφερομένους.

 

3. Την 82/35988/1533/1984 του Νομοπαρασκευαστικού τμήματος του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος περί αρμοδιοτήτων των Νομαρχών.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα το άρθρο 80 περί Αρχιτεκτονικού ελέγχου.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

6. Το από 26-07-1983 προεδρικό διάταγμα περί αναστολής των οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα που βρίσκονται στο νομό Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 359/Δ/1984).

 

7. Την υπ' αριθμόν 2972/1984 εισήγηση - αιτιολόγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νομού Κεφαλλονιάς περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων κ.λ.π.

 

8. Την υπ' αριθμόν 6/14/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Κεφαλληνίας περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης κ.λ.π. αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των εγκεκριμένων σχεδίων των Οικισμών:

 

Αγίας Ειρήνης, Αγίας Ευφημίας, Αγίου Νικολάου, Αγκώνα, Βαλεριάνου, Βαλσαμάτα, Βόβυκες, Πάλλης, Δαυγάτα, Διγαλέτο, Ζερβάτα, Καραβόμυλος, Καταποδάτα, Κατελειός (Κάτω), Κοντογουράτα, Λακύθρα, Λεύκη Ιθάκης, Μαρκόπουλο, Πάστρα, Πετρικάτα, Πόρος, Πουλάτα Σάμης, Σάμη, Σκάλα, Τζανετάτα, Φραγκάτα, Χαράκτι, Χιονάτα του Νομού Κεφαλληνίας, ως κατωτέρω:

 

Α. Αγία Ευφημία

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του Οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου με:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.
Ελάχιστο βάθος: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 1,2.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία ετέρα κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης, μετρούμενο από του υψηλότερου σημείου του φυσικού εδάφους. Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

Β. Αγκώνας

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του Οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου με:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα, ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο ανεξαρτήτως πλάτους.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία ετέρα κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης μετρούμενο από του υψηλότερου σημείου του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μη υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της, τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

Γ. Δαυγάτα

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του Οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου με:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.
Ελάχιστο βάθος: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία ετέρα κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m, μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης μετρούμενο από του υψηλότερου σημείου του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως σε κανένα σημείο της, τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

Δ. Ζερβάτα - Καταποδάτα - Τζανετάτα

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του Οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο βάθος: 25 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου με:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 40% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης μετρούμενο από του υψηλότερου σημείου του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της, τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

8. Το κτίριο κατά την κυρία όψη αυτού τοποθετείται σε απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή ίση με 4 m (προκήπιο).

 

Ε. Λεύκη Ιθάκης

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.
Ελάχιστο βάθος: 16 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία άλλη κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης μετρούμενο από του υψηλότερου σημείου του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

8. Το κτίριο κατά την κυρία όψη αυτού τοποθετείται σε απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή όχι μικρότερη των 2 m.

 

Ζ. Πόρος

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 ημερομηνία υπογραφής της παρούσης με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδου:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.
Ελάχιστο βάθος: 16 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία άλλη κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης, μετρούμενο από του υψηλότερου σημείου του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μη υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

8. Το κτίριο κατά την κυρία όψη αυτού τοποθετείται σε απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή όχι μικροτέρα των 2 m.

 

Η. Πετρικάτα

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 190 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο, ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία άλλη κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης μετρούμενο από το υψηλότερο σημείο του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της τα 8 m από το φυσικό, έδαφος.

 

Θ. Σκάλα

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του Οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο βάθος: 25 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 40% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία άλλη κατασκευή πλην της στέγης επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης μετρούμενο από το υψηλότερο σημείο του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

8. Το κτίριο κατά την κυρία όψη αυτού τοποθετείται σε απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή ίση με 4 m (προκήπιο).

 

Ι. Σάμη

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του Οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής των δομήσεων ορίζεται σε 1.2.

 

6. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία άλλη κατασκευή πλην της στέγης επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης, μετρούμενο από το υψηλότερο σημείο του φυσικού εδάφους.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της, τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

8. Η διαμόρφωση στοάς είναι υποχρεωτική όπου κατά το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπεται.

 

Κ. Οι οικισμοί (που υπάγονται στο άρθρο 37 του νόμου 1337/1983). Άγιος Νικόλαος, Βαλσαμάτα, Διγαλέτο, Καραβόμυλος, Κατελειός (Κάτω), Φραγκάτα, Χαράκτι

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των ανωτέρω οικισμών ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία άλλη κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης, μετρούμενο από το υψηλότερο σημείο του φυσικού εδάφους. Σε περίπτωση κεκλιμένου επιπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει λόγω κλίσεως σε κανένα σημείο της τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

8. Στον Οικισμό του Αγίου Νικολάου, το κτίριο κατά την κυρία όψη αυτού τοποθετείται σε απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή ίση με 3 m (προκήπιο).

 

Λ. Τα τμήματα των Οικισμών: Αγίας Ειρήνης, Βαλεριάνου, Βόβυκες, Πάλλης, Λακύθρας, Μαρκόπουλου, Πάστρας, Πουλάτα Σάμης, Χιονάτα

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των τμημάτων των αναφερομένων ανωτέρω οικισμών ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα την 16-08-1984 (ημερομηνία υπογραφή της παρούσης) με ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων του οικοπέδου:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο βάθος: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται των πτερύγων.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται σε 60% της επιφανείας των επιτρέπεται.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8.

 

6. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία άλλη κατασκευή πλην της στέγης, επιτρέπεται.

 

7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης, μετρούμενο από το ψηλότερο σημείο του φυσικού εδάφους. Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου, το μέγιστο ύψος της οικοδομής πρέπει να μην υπερβαίνει, λόγω κλίσεως, σε κανένα σημείο της, τα 8 m από το φυσικό έδαφος.

 

Μ. Γενικές διατάξεις

 

1. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των οικοπέδων των Οικισμών Αγίας Ευφημία, Αγκώνας, Καραβόμυλος, Πόρος, Σάμη, Σκάλα, απαιτείται προηγουμένως η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Νομού Κεφαλληνίας.

 

2. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα υπογραφής της οίκοθεν 2973/1984 απόφασης, εκτελούνται όπως έχουν, υπό τον όρο της κατασκευής στέγης και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν Π/100/1985 απόφασης (ΦΕΚ 17/Δ/1985).

 

3. (πρώην 2) Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της και προ της δημοσιεύσεώς της από της κοινοποιήσεώς της στους ενδιαφερομένους.

 

Αργοστόλι, 16-08-1984

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.