Προεδρικό διάταγμα 26/7/83b

ΠΔ 26-07-1983: Αναστολή των οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα που βρίσκονται στο Νομό Κεφαλληνίας και επιβολή όρων δόμησης στα οικόπεδα αυτά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-07-1983: Αναστολή των οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα που βρίσκονται στο Νομό Κεφαλληνίας και επιβολή όρων δόμησης στα οικόπεδα αυτά, (ΦΕΚ 359/Δ/1983), 22-08-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 80 και 87 (παράγραφος 1 εδάφια γ και δ).

 

4. Την υπ' αριθμόν 13905/721/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 218/Β/1982), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 24712/1248/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 404/Β/1982).

 

5. Την υπ' αριθμόν Ε/13719/1856/1976 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου, ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών περιοχών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 610/Β/1976).

 

6. Την υπ' αριθμόν 275/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 388/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-07-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.