Απόφαση 2983/90

Απόφαση 2983/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης στους προσφυγικούς συνοικισμούς Δήμου Χίου που έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2983/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης στους προσφυγικούς συνοικισμούς Δήμου Χίου που έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (ΦΕΚ 333/Δ/1990), 05-07-1990.

 

Ο Νομάρχης Χίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1Β).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χίου.

 

5. Την 5886/1989 απόφαση Νομάρχη Χίου, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τους όρους δόμησης στους προσφυγικούς Συνοικισμούς του Δήμου Χίου που έχουν εγκεκριμένο Σχέδιο ως κατωτέρω:

 

Αρτιότητα: ως παραχωρήθηκαν.
Ποσοστό κάλυψης: 60%
Όροφοι: 2.
Μέγιστο ύψος: 9 m.
Συντελεστής δόμησης: α) για οικόπεδα μικρότερα των 100 m2 συντελεστής δόμησης 1.4 β) για οικόπεδα μεγαλύτερα των 100 m2 συντελεστής δόμησης 1.2 με δυνατότητα να μην υπολείπεται η συνολική επιφάνεια των ορόφων των 140 m2.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χίος, 05-06-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.