Απόφαση 30111/90

Απόφαση 30111/Π701/1990: Τροποποίηση της 21770/Π497/1990 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 461/Δ/1990) περί αναθεωρήσεως εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30111/Π701/1990: Τροποποίηση της 21770/Π497/1990 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 461/Δ/1990) περί αναθεωρήσεως εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς, (ΦΕΚ 656/Δ/1990), 22-11-1900.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί έγκρισης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Την υπ' αριθμόν 21770/Π497/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Δροσιάς (ΦΕΚ 461/Δ/1990).

 

6. Την από 11-10-1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομαρχίας, αποφασίζουμε:

 

Ανακαλούμε το άρθρο 3 παράγραφος α της υπ' αριθμόν 21770/Π497/1990 απόφασής μας περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Δροσιάς και επαναφέρουμε το συντελεστή δόμησης στους τομείς Η' και Ζ' από 0.5 σε 0.6.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 09-11-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.