Απόφαση 21770/90

Απόφαση 21770/Π497/1990: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 21770/Π497/1990: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς νομού Αττικής, (ΦΕΚ 461/Δ/1990), 30-08-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29 και 70.

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί έγκρισης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Το από από 14-04-1952 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 91/Α/1952), το από 11-05-1960 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 72/Δ/1960), το από [ΒΔ] 22-11-1929 (ΦΕΚ 435/Α/1929), το από [ΒΔ] 05-07-1969 (ΦΕΚ 142/Α/1969) περί έγκρισης Ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 130/1987, 98/1988, 25/1989 και 28/1990 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσιάς.

 

8. Το πρακτικό 13/18 για το θέμα, του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Αγία Παρασκευή 09-08-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.